nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje zmian w uchwale w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r.

Czas trwania: 
wt, 05/04/2016 (Cały dzień) - wt, 26/04/2016 (Cały dzień)

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. wytycza kierunek działań podejmowanych na rzecz mieszkańców stolicy, służących ograniczeniu występowania problemu uzależnień, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu rodzin dotkniętych chorobą alkoholową oraz zapewnieniu pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym. 

 

Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. była przedmiotem konsultacji społecznych, informacje na ten temat można znaleźć >>>> tutaj

 

 

 

 

W Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r., stanowiącym załącznik do uchwały nr XXI/530/2015 Rady  m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r., proponuje wprowadzić się zmiany dotyczące zapisów celu szczegółowego 3. Zmniejszenie dostępności alkoholu.

 

Zmiany te wynikają z ustaleń podjętych podczas spotkań „Okrągłego stołu” z udziałem członków Komisji Rady m.st. Warszawy, przedstawicieli biur merytorycznych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic m.st. Warszawy, przedsiębiorców, mieszkańców i służb porządkowych Miasta.

 

Proces konsultacji obejmuje możliwość zgłoszenia propozycji i uwag na formularzu konsultacyjnym lub bezpośrednio na adres e-mail, a także zgłaszania osobiście propozycji i uwag w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Następnie zostanie powołany zespół roboczy zgłoszonych propozycji, który rozpatrzy wszystkie zgłoszone kwestie. W skład zespołu wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu. Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, w którym zawarta będzie informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag wraz z uzasadnieniem. 

 


Konsultacje społeczne trwały od 5 do 26 kwietnia 2016 r.

Przeczytaj RAPORT >>>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Do 26 kwietnia 2016 roku zgłoś uwagi:

  • pocztą na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
  • osobiście w Punkcie konsultacyjnym przy ul. Niecałej 2, pok. 232:
    • 7 kwietnia (czwartek) 2016 r., w godz. 8.00-16.00
    • 13 kwietnia (środa) 2016 r., w godz. 14.00-18.00
    • 21 kwietnia (czwartek) 2016 r., w godz. 8.00-16.00

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                              W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy