nagłówek strony
-A A +A

"Kreatywne Włochy" - pomysły na integrację społeczności lokalnej

Czas trwania: 
wt, 01/06/2010 (Cały dzień) - sob, 19/06/2010 (Cały dzień)

Jak mieszkańcy Starych i Nowych Włoch chcą spędzać wolny czas w Artystycznym Domu Animacji? Jakie wspólne przedsięwzięcia kulturalne mogą realizować mieszkańcy i ADA? Jakie formy zajęć stymulują aktywność kulturalną dzieci, młodzieży, dorosłych?

 

Jakie wspólne działanie najlepiej zintegruje społeczność lokalną?

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ RAPORT


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

18-19 czerwca 2010 odbyły się warsztaty kreatywne we Włochach. Przez dwa dni mieszkańcy, przedstawiciele instytucji społecznych i kulturalnych we Włochach poszukiwali pomysłów na ciekawe działania animacyjne, które lokalna społeczność mogłaby realizować wspólnie z filią Domu Kultury ADA we Włochach.

 

W trakcie warsztatów uczestnicy podzieleni na grupy zastanawiali się nad uwarunkowaniami rozwoju dzielnicy w kontekście globalnym i lokalnym. Następnie, gdy wszyscy mieli już usystematyzowaną wiedzę na temat dzielnicy, zaczęły powstawać pomysły na działania. Pod koniec pierwszego dnia każda z grup musiała wybrać jeden pomysł do rozwijania w dalszym etapie. Drugi dzień zaczął się dla każdej z grup inaczej, gdyż był to już etap na testowanie swoich pomysłów w terenie. Od rana uczestnicy warsztatu krążyli po Włochach, pytając się mieszkańców, co sądzą o ich pomysłach, czy byliby chętni włączyć się w przygotowania lub wziąć udział w wymyślonym przez nich wydarzeniu.

 

Efektem warsztatów były trzy pomysły na działania. Na koniec odbyła się otwarta prezentacja oraz głosowanie. Na tym etapie obecna była p. dyrektor Domu Kultury ADA oraz przedstawiciele Wydziału Kultury z dzielnicy. Największą ilość głosów uzyskał pomysł sąsiedzkiej wyprzedaży, powiązany z kreatywnymi warsztatami dla dzieci i promocją lokalnego biznesu. Pomysł ten spodobał się również przedstawicielom urzędu oraz domu kultury, którzy zadeklarowali, że jego realizacja jest możliwa we współpracy z ADĄ.

 

Efekty konsultacji:

Realizacja przedsięwzięcia wypracowanego podczas warsztatów została zaplanowana na jesień 2011. Pierwotnie planowana na 2010, została przesunięta ze względów finansowo-organizacyjnych. Informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie Urzędu Dzielnicy Włochy oraz na profilu na Facebooku.

 

 

Warsztat był formą konsultacji społecznych, realizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej we współpracy z dzielnicą Włochy m.st. Warszawy, w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Partnerem przy organizacji warsztatów był British Council, które udostępnia nam metodę pracy Gra Miasto Przyszłości (Future City Game). Jest to warsztat organizowany przez British Council przy udziale partnerów lokalnych w ramach międzynarodowego projektu Creative Cities, wykorzystujący metodologię gry i techniki kreatywnego myślenia. Celem jest wyłonienie ciekawych pomysłów poprawiających jakość życia w danym miejscu. Gra to okazja do dialogu pomiędzy stronami, które rzadko mogą bezpośrednio wymieniać opinie i wspólnie tworzyć nowe wizje. Uczestnicy gry pracują nad pomysłami w interdyscyplinarnych zespołach. Na koniec odbywa się otwarta dyskusja nad pomysłami.

 

Konsultacje były organizowane w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.