nagłówek strony
-A A +A

Ładnie – dzięki warszawskiej uchwale krajobrazowej!

Czas trwania: 
pon, 05/06/2017 (Cały dzień) - ndz, 16/07/2017 (Cały dzień)
5 czerwca rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który uporządkuje przestrzeń naszego miasta.
 
Wygląd naszego otoczenia i sposób jego ukształtowania mają kluczowy wpływ na jakość życia i decydują o tym, jak czujemy się w danej przestrzeni. Estetykę Warszawy i innych polskich miast szpecą od lat wielkoformatowe płachty na elewacjach i niskiej jakości szyldy. Nadmierne „rozpanoszenie” się reklam w przestrzeni budzi uzasadniony protest mieszkańców i organizacji społecznych.
 
Do 2015 roku samorządy miały bardzo ograniczone możliwości walki z nielegalnymi i szpecącymi reklamami.
 
Sytuację zmieniło dopiero uchwalenie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli tzw. „ustawy krajobrazowej”. Dokument ten wprowadził istotne zmiany w szeregu ustaw, dając samorządom narzędzia do skuteczniejszej ochrony przestrzeni, m.in. poprzez możliwość uchwalania lokalnych przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, nakładania opłat za umieszczanie nośników reklamowych widocznych w przestrzeni publicznej i karania inwestorów nieprzestrzegających tych przepisów.
 
Warszawska uchwała krajobrazowa będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Usystematyzuje wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane. 
 
Projekt zakłada m.in. że szyldy będzie można umieszczać tylko w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), w taki sposób, by nie przesłaniały cennych detali architektonicznych.
 
Nośniki reklamowe będą mogły być stosowane jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. Ograniczona zostanie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych. Nośniki na budynkach i budowlach będą mogły być umieszczane tylko w ściśle określonych sytuacjach – np. siatki reklamowe, okrywające rusztowania, tylko na krótki okres czasu, natomiast inne reklamy tylko na ślepych ścianach o charakterze technicznym.
 
Do poprawy jakości krajobrazu przyczyni się również uporządkowanie sytuowanych na terenach publicznych obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupki i kosze na śmieci. W projekcie uchwały znajdą się zapisy dotyczące palety materiałów, z których będzie można je wykonywać.
 
Zostaną także wprowadzone regulacje dotyczące grodzenia. Zapisy określą dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń, wskażą materiały, z jakich powinny być wykonane (od strony przestrzeni publicznych jako niewłaściwe zostaną np. wskazane ogrodzenia z blachy fałdowej i betonowych prefabrykatów). Uchwała wykluczy możliwość przegradzania przez nowoprojektowane kompleksy mieszkaniowe ciągów pieszych pomiędzy przestrzeniami publicznymi lub ciągów wyznaczonych w planach miejscowych.grodzenia dużych, nowoprojektowanych zespołów mieszkaniowych. 
 
Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie poddany ponownej analizie, a następnie, zgodnie z ustawą, po przejściu procedury uzgodnień i wyłożenia publicznego, trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje społeczne już się zakończyły. Trwały od 5 czerwca do 14 lipca 2017 roku

 
zapoznaj się z projektem uchwały >>>
z załącznikami do uchwały: Załącznik 1 >>> Załącznik 2 >>>
 

 

 

 • Przyjdź na warsztaty:
  • o małej architekturze i ogrodzeniach – 8 czerwca (czwartek) 
  • o szyldach – 12 czerwca (poniedziałek) 
  • o reklamach – 21 czerwca (środa)

Każdy z warsztatów odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej), w godz. 18:00 – 20:00.

Wstęp jest wolny, nie obowiązują zapisy!

 
 • Odwiedź punkt konsultacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79
  • w sobotę 10 czerwca od 12:00 do 15:00 
  • od 15:00 do 19:00 w środę 7 czerwca

                                  we wtorki: 13 i 20 czerwca

                                  w czwartek 22 czerwca

 

 

 • Zapraszamy również na dodatkowe spotkanie konsultacyjne poświęcone szyldom adresowane do mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru rewitalizowanego – w czwartek 13 lipca, godz. 18:00 w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56)


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                            w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy