nagłówek strony
-A A +A

Most Północny czy Most im. Marii Skłodowskiej-Curie?

Czas trwania: 
pt, 05/08/2011 - 16:16 - pt, 26/08/2011 - 08:00

Grupa Radnych m.st. Warszawy zaproponowała, aby nowy most po oddaniu do użytku nazwać imieniem Marii Skłodowskiej-Curie. Wnioskodawcy uważają, że nadanie imienia Marii Skłodowskiej-Curie budowanemu mostowi będzie hołdem Stolicy złożonym warszawiance, Polce znanej na całym świecie.

 

Projekt takiej uchwały został przedstawiony do zaopiniowania m.in. Radnym Dzielnicy Białołęka i Radnym Dzielnicy Bielany. Chcielibyśmy, aby Państwo również wyrazili swoją opinię na temat nazwy nowego mostu.

 

 

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: ZAPOZNAJ SIĘ Z WYNIKAMI


 

Projekt opiniowały również:
 

  • Zespół Nazewnictwa Miejskiego - opinia negatywna dla nazwy Most im. Marii Skłodowskiej-Curie.
  • Komisja ds. Nazewnictwa Ulic Komisji Kultury i Promocji Miasta w Radzie m.st. Warszawy - opinia pozytywna dla nazwy Most im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje społeczne trwały od 5 do 26 sierpnia - można było zagłosować w sondzie internetowej lub wrzucić głos do urn w Urzędzie Dzielnicy Białołęka i w Urzędzie Dzielnicy Bielany (te dwie dzielnice otrzymały do zaopiniowania wniosek Radnych m.st. Warszawy). 

 

Zagłosowały łącznie 7433 osoby - wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach bardzo dziękujemy. Za nazwaniem mostu imieniem Marii Skłodowskiej-Curie opowiedziało się 15,6% głosujących, za nazwą Most Północny 80,2% głosujących, 4,3% nie wybrało żadnej z proponowanych nazw ("żadna z powyższych"). 

 

Szczegółowe wyniki z podziałem na dzielnice znajdziecie w załączonej tabeli.

 

Wyniki zostaną przekazane Radzie m.st. Warszawy, ponadto wyniki głosowania mieszkańców Bielan zostaną przekazane Radzie m.st. Warszawy jako załącznik do opinii Rady Dzielnicy Bielany, a wyniki głosowania mieszkańców Białołęki jako załącznik do opinii Rady Dzielnicy Białołęka. Ostateczną decyzję co do nazwy mostu podejmie Rada m.st. Warszawy.