nagłówek strony
-A A +A

Nowe trasy rowerowe dla Warszawy!

Ikona rower
Czas trwania: 
wt, 29/10/2013 (Cały dzień) - sob, 30/11/2013 (Cały dzień)

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020.

 

Celem programu jest stworzenie spójnego systemu tras rowerowych. Na zlecenie m.st. Warszawy, firma TransEko przygotowała wersję roboczą, którą przedstawiamy do konsultacji. Zawiera ona propozycję sieci głównych tras rowerowych, która umożliwi dojazd do Śródmieścia ze wszystkich dzielnic. Projekt zakłada wytyczenie korytarzy rowerowych, czyli szlaków łączących obszary o różnych funkcjach i usytuowanych w odległych punktach w skali miasta. Taka długodystansowa trasa, biegnąca wzdłuż różnych ulic, umożliwi rowerzystom przejazdy między dzielnicami, m.in. w drodze do pracy, szkoły, na uczelnię.

 

 


 

KONSULTACJE trwały do 30 listopada 2013 roku

PRZECZYTAJ RAPORT

 


 

Wiele fragmentów tych tras istnieje już dziś, nie są one jednak powiązane w zwartą sieć i często zawierają niewygodne dla rowerzystów rozwiązania. Konsultowany dokument wskazuje, jak stworzyć z nich spójną sieć w ramach realnego budżetu.

 

Projekt oraz załączniki nr 1 i 2 załączone są poniżej.

 

Opracowanie składa się z dwóch części:

 1. inwentaryzacji proponowanych korytarzy rowerowych – długość istniejących tras w danym korytarzu, potrzeby inwestycyjne i stan realizacji bieżących prac;
 2. analizy szczegółowej zaproponowanych tras – wytyczne dla projektantów, odniesienia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stosunki własnościowe, bezpieczeństwo (sygnalizacja).

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag do listy proponowanych korytarzy rowerowych oraz weryfikacja przedstawionych rozwiązań.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Przyjdź do Punktu Konsultacyjnego, podziel się swoimi opiniami:

 

 • 8 listopada (piątek), między 17:00 a 20:00
  Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20
 • 13 listopada (środa), między 17:00 a 20:00
  Klubokawiarnia Kicia Kocia, ul. Garibaldiego 5A (Grochów)
 • 21 listopada (czwartek), między 17:00 a 20:00
  Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197

 

Masz pytanie? Napisz na adres: rowery@um.warszawa.pl
Konsultacje społeczne trwają do 30 listopada 2013 r.

 


Zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne!
czwartek 28 listopada w godz. 18.00-20.00
w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Żelaznej 61

 

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO KONSULTACJE SPOŁECZNE (z 28 listopada)


 

 

Zapraszamy również na profil Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej,
                                            Zarząd Transportu Miejskiego
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Załączniki: