nagłówek strony
-A A +A

O społeczeństwie na Targówku

Czas trwania: 
pon, 27/09/2010 (Cały dzień) - czw, 04/11/2010 (Cały dzień)

Celem tych konsultacji było wypracowanie priorytetów rozwojowych w obszarze społecznym, które posłużyć mają lepszemu zdobywaniu funduszy europejskich przez dzielnicę Targówek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE i INFORMACJĘ O EFEKTACH (w tekście poniżej)


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Od 15 września do 15 października 2010 r. odbywały się konsultacje społeczne dotyczące problemów społecznych Dzielnicy Targówek zdiagnozowanych w formularzu gromadzenia wiedzy o problemach społecznych.

 

W trakcie pięciu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dzielnicy Targówek, przedstawicielami organizacji pozarządowych, rad osiedli, rady młodzieżowej dzielnicy zostały wypracowane cele priorytetowe w obszarach problemowych dotyczących edukacji, pomocy społecznej, problemów osób starszych, kultury i turystyki oraz aktywności społecznej. Następnie podjęte zostały prace z ekspertami z Biura Funduszy Europejskich, których celem było przeformułowanie priorytetów według zasady SMART, czyli doprowadzenie ich do takiego zapisu, dzięki któremu łatwiej będzie cele te operacjonalizować, dopisywać do nich działania i weryfikować ich realizację.

 

4 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące prowadzone konsultacje, na którym zaprezentowane zostały ostateczne sformułowania priorytetów. Na ich podstawie będzie można zdobywać środki europejskie i krajowe na konkretne cele, których realizacja jest ważna dla dzielnicy. Zapraszamy do zapoznania się z wypracowanymi priorytetami i podsumowaniem konsultacji.

 

Efekty konsultacji:

Wnioski z konsultacji ujęte w diagnozie społecznej dla Dzielnicy Targówek posłużyły do opracowania 4 projektów zgłoszonych do dofinansowania do PO "Kapitał Ludzki". Projekty obejmują działania wspierające rozwiązywanie problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, angażują rodziców i opiekunów i stymulują postawy proaktywne. W trakcie ustaleń z Biurem Funduszy Europejskich i organizacjami pozarządowymi są projekty planowane do złożenia w drugiej połowie 2011 r. w obszarach problemów osób starszych i matek z dziećmi jako grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. OPS Targówek realizuje projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów rodzin wieloproblemowych i aktywizację zawodową. Rozpoczęty został projekt "RE-BLOK" poświęcony rewitalizacji blokowisk, realizowany we współpracy i angażujący różne grupy społeczne. Dzielnica deklaruje uwzględnianie uwag mieszkańców przy organizacji kolejnych konsultacji społecznych.

 

Konsultacje były organizowane w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Załączniki: