nagłówek strony
-A A +A

Osiedla Warszawy – FSO Żerań

Czas trwania: 
czw, 15/03/2018 (Cały dzień) - śr, 18/04/2018 (Cały dzień)
FSO Żerań to teren o powierzchni 100,6 ha. Obecnie znajdują się tu m.in. hale, w  których prowadzona jest działalność usługowo-magazynowa lub produkcyjna (Develey), budynki biurowe oraz zabudowa mieszkaniowa Kolonia Śliwice.
 
Na tym terenie nie ma prawie działek  należących do miasta (kolor pomarańczowy na mapie). Wśród prywatnych właścicieli (kolor niebieski na mapie) najwięcej terenów jest  FSO S.A., jednocześnie ma on już teraz zróżnicowanych interesariuszy. W sumie jest kilkunastu właścicieli, użytkowników wieczystych terenów. W tej grupie są mieszkańcy Osiedla/Kolonii Śliwice, przychodnia Centrum Medyczne LUXMed, Instytut Transportu Samochodowego, firmy Jazon, Sans i Locum, a także Jagielońska Centrum Logistyczne. Część z nich ma już różne koncepcje i projekty, które chciałaby realizować.
 
Miasto przygotowuje się do prac nad nowym Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu, które zdecyduje, jakie będzie przeznaczenie terenów. Dziś obszar FSO Żerań to teren przemysłu i usług z dopuszczeniem 40% zabudowy. Analizy przeprowadzone do nowego studium pokazują, że FSO Żerań leży w obszarze zabudowy zwartej. Na terenach takich jak ten mogą powstać drogi, domy, funkcje usługowe i biurowe, szkoły, parki, miejsca rekreacji i wypoczynku. Nie ma tu miejsca na nieużytki, „brudną” i hałaśliwą produkcję, monofunkcje.
 
 


Konsultacje społeczne trwały od 21 marca do 18 kwietnia 2018

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych >>>

oraz raport z warsztatów >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 

Po zakończeniu I etapu projektu, czyli warsztatów trójstronnych (ZOBACZ WYNIKI WARSZTATÓW) dla obszaru FSO Żerań zapraszamy na prezentację i dyskusję publiczną podsumowujące ten etap. Spotkanie otworzy konsultacje społeczne, w których wszyscy mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na temat wizji rozwoju tego terenu.

 

  • Kiedy? 21 marca (środa), godz. 17:30
  • Gdzie? Siedziba Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

       ul. Marszałkowska 77/79, sala konferencyjna na parterze

       Nagranie spotkania można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=QzkoJ8_c4Q8

 

W ramach konsultacji odbędą się też punkty konsultacyjne:

 

  • 5 kwietnia (czwartek) w godzinach 16:00-20:00
    Urząd Dzielnicy Praga Północ (sala konferencyjna)

 

  • 7 kwietnia (sobota) w godzinach 11:00-15:00
    Siedziba Fundacji P1, ul. Jagiellońska 88/93 (wjazd od Kotsisa, budynek nr 93)

 

 

Opinię na temat wniosków z warsztatów będzie można przesłać również mailem na adres: osiedlawarszawy@um.warszawa.pl

 

 

Teren FSO Żerań to drugi, po terenie pobliskiego Portu Żerańskiego, obszar objęty projektem "Osiedla Warszawy". "Osiedla Warszawy" to projekt dwuetapowy. I etap to trójstronne warsztaty, a II etap to konsultacje wyników warsztatów i szerokie zbieranie opinii dotyczących  rozwoju tych  terenów. Dlaczego do pilotażu wybrano te dwa obszary? Warsztatami objęte są tereny dla których Miasto rozważa zmianę polityki przestrzennej miasta wyrażonej w Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu.

 

W Warszawie zidentyfikowaliśmy kilkanaście terenów, dla których konieczne jest uzgodnienie nowego sposobu wielofunkcyjnego zagospodarowania poprzez skoordynowane działania. Są to tereny, dla których rozważamy uzupełnienie lub zmianę dotychczasowych funkcji przemysłowych i takie, dla których do tej pory nie została wprowadzona cząstkowa zmiana Studium, dopuszczająca inne funkcje w okolicy, np. rekreacyjne, publiczne, mieszkaniowe, handlowe czy usługowe. 

 

Dwie wybrane lokalizacje mają bardzo duży potencjał w zakresie funkcji zieleni i rekreacji oraz miejsc pracy, który może pozytywnie oddziaływać na tę część Warszawy i wspierać tworzenie centrum lokalnego dla północno-wschodniej części miasta. Kluczowa była też otwartość na dialog o przyszłości tych terenów ze strony właścicieli działek/inwestorów.

 

Po realizacji pilotażu i jego ewaluacji planowane jest podjęcie dialogu w ramach projektu Osiedla Warszawy dla kolejnych lokalizacji. 

 

 

Więcej informacji o projekcie:

www.architektura.um.warszawa.pl/content/projekt-osiedla-warszawy