nagłówek strony
-A A +A

Plan miejscowy dla rejonu ul. Wiejskiej

Czas trwania: 
pt, 01/06/2018 (Cały dzień) - pon, 23/07/2018 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt planu miejscowego rejonu ul. Wiejskiej (od 8 czerwca do 9 lipca 2018)

 

 


Konsultacje trwały do 23 lipca 2018


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Od 8 czerwca poznaj projekt planu

 

Porozmawiaj o planie

  • dyskusja publiczna – 20 czerwca (środa), o godz. 17:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, parter – sala vis a vis portierni
  • dyżury projektanta – w sobotę 16 czerwca w godz. 10.00 – 14:00 oraz w poniedziałki i środy w godz. 13:30 – 15:30 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Uwagi do planu

możesz złożyć do 23 lipca 2018 na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

 

Zobacz, jak złożyć uwagę do planu

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

                               i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy