nagłówek strony
-A A +A

Plan transportowy dla Warszawy

Czas trwania: 
pt, 30/01/2015 (Cały dzień) - pt, 20/02/2015 (Cały dzień)

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do zapoznania się z projektem dokumentu pn. Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi .

 

Przygotowany projekt dokumentu swoim zakresem obejmuje podstawowe elementy obecnego i planowanego systemu publicznego transportu zbiorowego w Warszawie. Swoim zasięgiem terytorialnym projekt Planu obejmuje Warszawę oraz gminy sąsiadujące z Warszawą, z którymi Miasto ma podpisane umowy na organizację usług komunikacyjnych. Projekt Planu transportowego uwzględnia zobowiązania sfery publicznej związane z finansowaniem wspólnych przewozów pasażerskich przez m.st. Warszawa we współpracy z zainteresowanymi gminami sąsiadującymi. Ponadto zbiera w jednym miejscu dotychczasowe ustalenia związane z funkcjonowaniem stołecznego publicznego transportu zbiorowego oraz uzupełnia niezbędne kwestie, które dotychczas nie znalazły umocowania w innych dokumentach.

.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


 

Konsultacje trwały od 30 stycznia do 20 lutego 2015r.

Przeczytaj raport i zapoznaj się z uchwalonym Planem transportowym  

 


 

Wszystkie zgłoszone opinie zostaną rozpatrzone przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Zarząd Transportu Miejskiego,
zasadne wnioski zostaną umieszczone w dokumencie Planu transportowego.

 

Z konsultowanym projektem dokumentu można zapoznać się:

 

  • w załączeniu poniżej,
  • na stronach www.transport.um.warszawa.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  • w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, III piętro, pokój 307, od poniedziałku do piątku w godzinach
    8:00-16:00.
  • Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego w dniach 11 i 19 lutego 2015 w godzinach od 16:00-19:00 w Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4

 

Opinie składać można za pomocą formularza (załącznik do pobrania):

 

  • drogą elektroniczną na adres: plantransportowy@um.warszawa.pl,
  • osobiście w miejscach wyłożenia dokumentu,
  • pocztą na adres Biura Drogownictwa i Komunikacji (ul. Marszałkowska 77/79).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 684).

 

Załączniki: 
Plik: Projekt Planu transportowego, rozmiar pliku: 4777.75 KB
Pobierz