nagłówek strony
-A A +A

Po Muranowie i Nowym Mieście do 30 km/h?

ikonka przedstawiająca drogę w kolorze czerwonym - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM
Czas trwania: 
wt, 21/05/2013 - 10:00 - pt, 14/06/2013 - 23:59

Z inicjatywy Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Zarząd Transportu Miejskiego w porozumieniu z Burmistrzem Dzielnicy Śródmieście zastanawia się nad wprowadzeniem na terenie Muranowa i Nowego Miasta strefy ruchu uspokojonego.

 

Głównym celem uspokojenia ruchu jest zlikwidowanie przelotowości ulic, dzięki czemu w całej strefie odbywa się głównie ruch lokalny, generowany przez mieszkańców strefy oraz ruch celowy, generowany przez przyjezdnych do strefy w konkretnym celu.

 

Podstawą uzyskania efektu jest ograniczenie prędkości i liczby pojazdów (w praktyce do 30km/h, stąd czasem strefa nosi miano strefy 30 lub Tempo 30).

 


Konsultacje już się zakończyły: przeczytaj RAPORT


 

Muranów i Nowe Miasto to osiedla mieszkalne o unikalnym charakterze – z licznymi terenami zielonymi, otwartą przestrzenią, niską zabudową – z natury przyjazne mieszkańcom, pieszym i rowerzystom. Niestety część ulic Muranowa i Nowego Miasta służy kierowcom do omijania korków tworzących się na głównych ulicach tego obszaru (Jana Pawła II, Andersa, Bonifraterska). Konsekwencją tego zjawiska jest w praktyce zmiana charakteru części ulic z lokalnych na tranzytowe. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu obserwujemy wzmożony ruch, a pojazdy poruszają się po wąskich ulicach z nadmierną prędkością, gdyż kierowcy próbują nadrobić stracony wcześniej czas. Dodatkowe samochody to dodatkowy hałas, spaliny, ale także pogorszenie bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności pieszych i rowerzystów.

 

Wprowadzenie strefy Tempo 30 to propozycja usankcjonowania lokalnego charakteru ulic, próba wyeliminowania ruchu tranzytowego, czyli poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz tych, którzy Muranów i Nowe Miasto przemierzają w przyjazny przestrzeni miejskiej sposób – pieszych i rowerzystów. Wyniesione przejścia dla pieszych, progi zwalniające i uproszczone zasady na skrzyżowaniach spowodują, że bezpieczniej będą czuli się wszyscy, którzy są „słabszymi” uczestnikami ruchu, w szczególności seniorzy i dzieci. Obszar uspokojonego ruchu to miasto przyjazne, bezpieczne i nowoczesne.

 

Projekt nie zakłada likwidacji miejsc parkingowych, jest też skonstruowany w taki sposób, żeby objąć obszar, a nie poszczególne ulice (których część już teraz jest uspokojonych). W ten sposób, zmieni się też myślenie zarówno mieszkańców, jak i gości o tym obszarze – będzie on postrzegany jako przyjazna, „ludzka” przestrzeń.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Mieszkasz lub pracujesz na Muranowie albo Nowym Mieście?
Chcemy poznać Twoją opinię o uspokojeniu ruchu na tym obszarze!

Przyjdź na spotkanie i pomóż nam wypracować koncepcję organizacji ruchu dla Muranowa i Nowego Miasta!

 

27 maja (poniedziałek) 2013 r.
godz. 17.30-19.30
Stacja Muranów, ul. Andersa 13

 

Chcesz podyskutować na temat Strefy Tempo 30 na Twoim osiedlu?

 

Przyjdź do Punktu Konsultacyjnego:

  • 29 maja (środa), między 10.00 a 12.00 – siedziba Rady Osiedla Muranów, Nowolipie 9/11
  • 4 czerwca (wtorek), między 17.00 a 19.00 – Teatr WARSawy (dawne Kino Wars), Rynek Nowego Miasta 5
  • 12 czerwca (środa), między 17.00 a 19.00 – siedziba Rady Osiedla Muranów, Nowolipie 9/11

 


Zapraszamy również na spotkanie podsumowujące konsultacje:
18 czerwca (wtorek)
godz. 18.00-20.00
Stacja Muranów, ul. Andersa 13


 

Więcej informacji można uzyskać od 23 maja do 14 czerwca 2013 r.:

 

Jednostka odpowiedzialna: Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym