nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Żaryna

Czas trwania: 
czw, 06/02/2014 (Cały dzień) - sob, 01/03/2014 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gat. robinia akacjowa, rosnącego przy ul. Żaryna w Warszawie.

Wnioskowane do ochrony drzewo odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kwalifikuje się do objęcia ochroną i nadania mu statusu pomnika przyrody.

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Treść projektu uchwały, załączniki i formularz do zgłaszania uwag są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro) oraz do pobrania poniżej i na stronie http://bip.um.warszawa.pl.


Konsultacje odbywały się w dniach 7 luty – 28 luty 2014 r.


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej ABorowy@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,pl.Sokratesa Starynkiewicza 7/9,00-015 Warszawa.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 40.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 45.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 31.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 29.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 773.33 KB
Pobierz