nagłówek strony
-A A +A

Porady dla Rady

Czas trwania: 
czw, 20/02/2014 - 12:00 - ndz, 16/03/2014 - 23:59

Kto powinien być członkiem Rady Społecznej Seniorów w Warszawie? Jak powinna działać Rada, aby skutecznie reprezentować warszawskich seniorów? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się swoimi uwagami i pomysłami dotyczącymi sposobu powołania oraz funkcjonowania Rady Społecznej Seniorów w Warszawie.

 

Zorganizowana 4 lutego 2014 r. otwarta debata publiczna w ramach cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” dowiodła, że powołanie w Warszawie Rady Społecznej Seniorów jest tematem istotnym dla osób starszych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów (prezentacja z tej debaty).

 

 


TEN ETAP JUŻ SIĘ ZAKOŃCZYŁ. ZAPRASZAMY DO DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


 

Dostępne opracowania badawcze wskazują, że osoby starsze widzą potrzebę powołania rad seniorów i większego zaangażowania w życie społeczne Warszawy. Większość seniorów chciałaby wziąć sprawy w swoje ręce i zajmować się tematami im bliskimi, związanymi z ich życiem codziennym i najbliższym otoczeniem. Dlatego też tak silne jest wśród nich przekonanie, że w Warszawie powinny funkcjonować rady seniorów.
Inicjatywa powołania Rady Społecznej Seniorów ma również związek z uchwaleniem w grudniu 2013 r. przez Radę m.st. Warszawy Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 oraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, umożliwiającej utworzenie gminnych rad seniorów.  
 

Celem Rady Społecznej Seniorów jest reprezentowanie seniorów z terenu m.st. Warszawy w zakresie aktywizacji i integracji seniorów.
Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Rada działa w następujących obszarach, szczegółowo opisanych w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom:
1) zwiększenie aktywności społecznej;
2) zwiększenie aktywności zawodowej;
3) utrzymanie samodzielności seniorów aktywizacji i integracji społecznej osób starszych.

 

Zadania Rady:
1) opiniowanie dokumentów dotyczących osób starszych,
2) przedstawianie wniosków w zakresie potrzeb osób starszych w Warszawie,
3) inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
4) współpraca z dzielnicowymi radami seniorów,
5) współpraca konsultacyjno-doradcza z Radą Programu Warszawa Przyjazna Seniorom,
6) współpraca z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie wypracowywania standardów działań na rzecz osób starszych w Warszawie.

 

Proces konsultacji będzie się składał z kilku etapów. W pierwszym etapie zostaną uruchomione różne formy dialogu społecznego z mieszkańcami Warszawy. Zorganizowane warsztaty, informacja na platformie konsultacji społecznych oraz możliwość zgłaszania osobiście propozycji i uwag, pozwoli wypracować koncepcję powołania i funkcjonowania Rady Społecznej Seniorów w Warszawie.

 

Podczas tego etapu chcielibyśmy, aby mieszkańcy wypowiedzieli się m.in. na następujące kwestie:

 • Czy powinna powstać rada ogólnomiejską, czy tylko rady dzielnicowe?
 • Kto powinien wskazywać członków Rady?
 • Z ilu osób miałaby się składać Rada?
 • Kto powinien być członkiem Rady?
 • Kto i kiedy powinien wskazać/wypracować zasady funkcjonowania Rady?
 • Czy Rada powinna mieć stałe miejsce i budżet?
 • Jakimi sprawami miałaby się zajmować Rada?
 • Jak miałaby współpracować z dzielnicowymi Radami?

 

W drugim etapie zostanie powołany Zespół ds. analizy zgłoszonych propozycji, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędu, rozpatrzy wszystkie zgłoszone kwestie.
Na zakończenie planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji społecznych, w którym zawarta będzie informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag wraz z uzasadnieniem.
 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Do 16 marca 2014 roku zgłoś uwagi:

 • poprzez FORUM (zapraszamy do dyskusji on-line)
 • e-mailem konsultacje@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 • osobiście w Biurze przy ul. Niecałej 2, pok. 16, w godz. 8.00-16.00 (pon.-pt.)
 • lub w trakcie jednego z warsztatów konsultacyjnych

 

Do wyboru są 3 terminy warsztatów:

 • piątek 7 marca, godz. 11.00-14.00 – Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b – SPRAWOZDANIE
 • wtorek 11 marca, godz. 11.00-14.00 – Dom Kultury „Działdowska”, ul. Działdowska 6 – SPRAWOZDANIE
 • czwartek 13 marca, godz. 16.00-19.00 – Centrum Społeczne PACA, ul. Paca 40 – SPRAWOZDANIE

Ponadto, 3 marca 2014 roku odbył się warsztat z przedstawicielami kilku Komisji Dialogu Społecznego  – RAPORT

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Współorganizator konsultacji społecznych: Fundacja ZACZYN w ramach cyklu "Zdaniem Seniora"

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy