nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje społeczne i koncepcja zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Czas trwania: 
ndz, 01/05/2016 (Cały dzień) - czw, 30/06/2016 (Cały dzień)

W III kwartale 2020 roku mają zostać ukończone prace projektowe i budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła). Budowa POW to inwestycja rządowa, jednak dzięki porozumieniu pomiędzy m.st. Warszawą a GDDKiA (inwestorem), po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem dla POW (z wyjątkiem obszaru niezbędnego na potrzeby GDDKiA) będzie użytkowany przez m.st. Warszawę.

 

Teren na tunelu – po odpowiednim zaprojektowaniu i doinwestowaniu przez Miasto – może stać się w przyszłości atrakcyjną przestrzenią publiczną dla Ursynowa i wizytówką Warszawy.

 

Urząd Dzielnicy Ursynów pragnie, aby zagospodarowanie terenu nad tunelem POW było dostosowane do potrzeb mieszkańców, dlatego zlecono przeprowadzenie konsultacji społecznych, w wyniku których ma powstać koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu nad POW.

 

Cały proces konsultacji składa się z trzech elementów: działań informacyjno-konsultacyjnych (diagnozy potrzeb, oczekiwań i uwarunkowań lokalnych), działań projektowo-konsultacyjnych oraz działań informacyjnych.

 

O przebiegu i wynikach poszczególnych etapów będziemy informować na bieżąco.

 

Umowa na projekt i budowę Południowej Obwodnicy Warszawy została podpisana.

W grudniu 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na projekt i budowę Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) od węzła „Puławska”  (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła). Za projekt i budowę POW na odcinku ursynowskim odpowiedzialna jest firma Astaldi S.p.A. Prace projektowe i budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie mają zostać ukończone w III kwartale 2020 roku. Wykonawca w kontrakcie oprócz budowy drogi ekspresowej S-2 ma m.in. budowę nowych odcinków ulic, budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, a także odtworzenie po wybudowaniu tunelu dla POW nawierzchni istniejących ulic. Wszystkie informacje o inwestycji GDDKiA udostępnia na stronie www.pulawska-lubelska.pl

 

Dlaczego zajmujemy się terenem nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy?

Dzięki porozumieniu pomiędzy Miastem a GDDKiA, po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem dla POW (z wyjątkiem obszaru niezbędnego na potrzeby GDDKiA, na którym będą zlokalizowane urządzenia związane z zarządzaniem tunelem drogowym S-2) będzie użytkowany przez m.st. Warszawę.

 

Obszar opracowania:

 

Jak zostanie zagospodarowany teren wzdłuż ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW)?

 

Uwarunkowania planistyczne
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, tunel planowanej POW od ul. Rolnej do ul. Nowoursynowskiej przebiega pod terenem zieleni urządzonej szerokości 60 m.

 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna – Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Fragment rysunku nr 14, dotyczący przebiegu POW przez teren Ursynowa (źródło: SUiKZP m.st. Warszawy)

 

Teren opracowania jest objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej. Intencją władz miasta jest, aby mpzp uwzględniał wyniki konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu nad tunelem POW.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

KONSULTACJE JUŻ SIĘ ZAKOŃCZYŁY

PRZECZYTAJ RAPORT >>>

 

Konsultacje społeczne były podzielone na dwa etapy:

 • 1. etap konsultacji społecznych trwał od 1 maja do 30 czerwca 2016 roku, sprawozdanie >>>
 • 2. etap konsultacji społecznych – warsztaty "charrette" odbywały się od 8 do 14 września 2016 roku >>>

1. etap konsultacji społecznych

 

W maju i czerwcu odbywają się działania informacyjno-konsultacyjne, służące zebraniu informacji na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców, użytkowników terenu opracowania oraz opinii wszystkich zainteresowanych tą sprawą stron. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ursynowa do włączenia się w te działania.

 
 • Przyjdź na spacer:
Zbiórka: ul. F. Płaskowickiej /róg al. KEN przy naszym banerze informacyjnym
 • 19 maja (czwartek), o godz. 15:00
 • 11 czerwca (sobota), o godz. 12:00
 
 • Znajdź nasz mobilny punkt konsultacyjn(na zielonym terenie wzdłuż ul. F. Płaskowickiej):
 • 21 maja (sobota), w godz. 12:00–16:00
 • 2 czerwca (czwartek), w godz. 16:00–20:00
 • 22 czerwca (środa), w godz. 16:00–20:00
 
 • Odwiedź nasz namiot konsultacyjny:
 • 14 maja (sobota) – Dzień Cichociemnych
 • 5 czerwca (niedziela) – Dzień Dziecka
 • 18 czerwca (sobota) – Dni Ursynowa
 
 

2. etap konsultacji społecznych

Warsztaty charrette dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy
 
Od 8 do 14 września 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 odbędą się pierwsze na Ursynowie i drugie w Warszawie warsztaty typu "charrette", dotyczące przyszłości terenu nad projektowanym tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie. 
 
Zapraszamy – przyjdź i opowiedz, jak wyobrażasz sobie zagospodarowanie nowego parku na Ursynowie!
 
Warsztaty charrette są organizowane przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawa oraz biuro projektowo-konsultingowe PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna.
 
Jest to drugi etap procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.
 
Teren wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej na odcinku od rtm. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej pozostaje tymczasowo zagospodarowany ze względu na planowaną od lat na tym terenie budowę Południowej Obwodnicy Warszawy. Trasa POW na odcinku pasma zabudowy mieszkaniowej Ursynów-Natolin przechodzić będzie tunelem o długości ok. 2,3 km. Budowa POW to inwestycja rządowa, która ma się zakończyć w III kwartale 2020 roku. Dzięki porozumieniu pomiędzy m.st. Warszawą a GDDKiA (inwestorem), po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem dla POW (z wyjątkiem obszaru niezbędnego do funkcjonowania tunelu POW) będzie użytkowany przez m. st. Warszawę.
 
Teren nad tunelem – po odpowiednim zaprojektowaniu i doinwestowaniu przez Miasto – może stać się w przyszłości atrakcyjną przestrzenią publiczną dla Ursynowa i wizytówką Warszawy. 
 
Uczestnicy I etapu konsultacji społecznych (1 maja – 30 czerwca 2016 r.) wyraźnie dali do zrozumienia, iż teren nad tunelem POW postrzegają jako przyszły park. Takie przeznaczenie terenu jest również w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. W czasie I etapu konsultacji społecznych zgłoszono bardzo dużo, rożnych propozycji programowych dla terenu parku (m.in. wpisanie w teren urządzeń rekreacyjnych i sportowych, targowiska, obiektów usług kultury, gastronomii, parkingów, ścieżek dla rolkarzy, rowerzystów, itp.). 
 
Celem warsztatów projektowo-konsultacyjnych jest wspólne wypracowanie konsensusu w kwestii sposobu zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od ul. rtm. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej. 
 
Jak powinien wyglądać park nad tunelem? Jak najlepiej połączyć na terenie wiele rozmaitych funkcji, z największą korzyścią dla jego użytkowników? Jako punkt wyjścia do pracy warsztatowej projektanci zaprezentują wstępne dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne dla terenu, wynikające postulatów zgłoszonych w pierwszym etapie konsultacji społecznych oraz z analiz przeprowadzonych przez Zespół projektowy. W czasie paru intensywnych dni pracy projektanci wspólnie z uczestnikami warsztatów wypracują całościową, spójną wizję parku, odpowiadającą na potrzeby mieszkańców i użytkowników terenu oraz uwzględniającą uwarunkowania lokalne i możliwości realizacyjne. Warsztaty przeprowadzone będą w nowatorskiej formie "charrette".
 
Warsztaty projektowo-konsultacyjne typu "charrette" są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin "charrette" został przejęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Warsztat charrette jest to intensywny dialog „twarzą w twarz” pozwalający na relatywnie szybkie uzgodnienie stanowisk reprezentantów różnych środowisk. Ich celem będzie wypracowanie i zaprezentowanie wspólnej koncepcji w ciągu paru dni przy udziale różnych grup interesariuszy (liderzy społeczni, organizacje społeczne, biznes, władze samorządowe, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, projektanci i eksperci w dziedzinie architektury krajobrazu, urbanistyki, architektury, inżynierii komunikacyjnej). 
 
Tematami przewodnimi warsztatów będą:
 • Zieleń, rekreacja i sport  (piątek 17:30) –  teren opracowania jako nowoczesny, położony na tunelu park, pozwalający na wiele aktywności użytkowników o różnych potrzebach i z rożnych grup wiekowych – optymalne rozmieszczenie funkcji rekreacyjnych i sportowych w parku, animacje społeczno-kulturalne
 • Obsługa komunikacyjna (piątek 19:00) – projektowanie przestrzeni, z których wygodnie korzystać będą piesi, rowerzyści, rolkarze i inni użytkownicy
 • Zabudowa i dodatkowe funkcje (sobota 10:00) – planowanie rozmieszczenia zabudowy parkowej i sposobu realizacji funkcji handlowych, gastronomicznych i kulturalnych; mała architektura, targowisko, kawiarnia/gastronomia, itp.
 • Szata roślinna (sobota 12:00) – dobór funkcji i formy terenów zieleni parkowej do potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników, np. ogrody dekoracyjne, ogrody edukacyjne, ogrody społeczne, elementy ogrodów terapeutycznych
 
Warsztaty będą obejmować:
 • spacer po terenie opracowania – 8 września (czwartek), od godz.10:00 trasa al. KEN - ul. Nowoursynowska; od 11:30 trasa al. KEN – ul. rtm. Pileckiego
 • konferencję otwarcia – 8 września (czwartek), w godz. 17:30-20:30
 • warsztaty w blokach tematycznych – 9 września (piątek), w godz. 17:30-20:30 i 10 września (sobota) od godz. 10:00
 • publiczne prezentacje koncepcji –12 września (poniedziałek) w godz. 17:30-20:30 i 14 września (środa), w godz. 17:30-20:30  
 • pozostały czas warsztatów będzie poświęcony na prace projektowe wraz ze stałym punktem konsultacyjnym
 
 
 
Serdecznie zapraszamy zarówno na warsztaty i punkt konsultacyjny, jak i na prezentacje publiczne, gdzie będzie można zobaczyć efekty prac zespołu projektowego.
 
Wszystkie spotkania odbędą się w sali konferencyjnej im. J. U. Niemcewicza Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (stacja I linii Metra: Imielin)
 
Nie obowiązują zapisy. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny!
Na sobotnie warsztaty zapraszamy z dziećmi, będzie kącik dla maluchów 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Wykonawcy z I etapu konsultacji społecznych dot. przyszłego zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

 


Podsumowanie konsultacji społecznych

 

Konsultacje społeczne trwały 7 miesięcy, a realizowane były w 2 etapach: od maja do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 30 listopada 2016 roku. Dotyczyły one zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy.
 

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania tego terenu została opracowana na podstawie wyników konsultacji społecznych oraz na podstawie analiz i pracy zespołu projektowego. Koncepcja stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji wstępnej, opracowanej w czasie tygodniowych warsztatów charrette z przedstawicielami różnych grup interesariuszy.

 

Zespół projektowy na podstawie opracowanej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej, opracował również wytyczne do projektu budowlanego dla potrzeb przyszłego wykonawcy.

 

Działania informacyjne były prowadzone na szeroką skalę i dotarły do licznego grona odbiorców, zwłaszcza mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Potwierdzeniem tego faktu była duża frekwencja podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych w maju i czerwcu, we wrześniu na warsztatach charrette i konferencji podsumowującej proces, a także duża liczba zgłoszonych propozycji i uwag dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu.

 

Dzięki współpracy projektantów i mieszkańców we wrześniu, w czasie warsztatów charrette, wypracowano konkretne rozwiązania dot. zagospodarowania terenu nad tunelem POW. Stworzona metodą partycypacyjną powstała całościowa, spójna wizja parku, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców i użytkowników terenu oraz uwzględniająca uwarunkowania lokalne i możliwości realizacyjne.
 

Obecnie Burmistrz Dzielnicy Ursynów prowadzi działania, mające na celu zapewnienie finansowania realizacji koncepcji parku po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

 

Prowadzone też będą rozmowy między Miastem i GDDKiA zmierzające do porozumienia, mającego na celu zmianę opracowanego przez Astaldi projektu, aby po wybudowaniu części tunelu powierzchnię nad nim zagospodarować zgodnie z przygotowaną koncepcją.

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z raportem.


Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Ursynów

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. 

                             W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Załączniki: 
Plik: Harmonogram warsztatów charrette, rozmiar pliku: 303.19 KB
Pobierz
Plik: Raport z konsultacji społecznych, rozmiar pliku: 3019.57 KB
Pobierz