nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 - przedłużony termin składania uwag do 13 września!

Czas trwania: 
śr, 24/07/2013 - 12:52 - pt, 13/09/2013 - 23:59

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie.

 

Treść projektu uchwały, załącznik, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2.

 

 


Konsultacje już się zakończymy - PRZECZYTAJ RAPORT


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Uwagi do ww. projektu uchwały można zgłaszać przekazując wypełniony formularz do 13 września 2013 r. na:

  • adres poczty elektronicznej anoga@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443-14-42,
  • adres siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na debatę konsultacyjną, która odbędzie się 29 lipca 2013 roku w godz. 9:00-11:00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w sali 27 na parterze.

 

Konsultacje trwają od 16 lipca do 13 września 2013 roku.

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie