Get Adobe Flash player
-A A +A

Projekt remontu ul. Kawęczyńskiej

Czas trwania: 
pt, 01/10/2010 (Cały dzień) - ndz, 14/11/2010 (Cały dzień)

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców i użytkowników ul. Kawęczyńskiej na temat planowanego remontu i ustalenie na tej podstawie kierunków wprowadzania zmian na ul. Kawęczyńskiej.

 

Projekt przebudowy ulicy powstał w wyniku konsultacji z mieszkańcami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ RAPORTY w odnośnikach poniżej

                                                      i informację o ROZPOCZĘTYM REMONCIE - MODERNIZACJI ULICY


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI UL. KAWĘCZYŃSKIEJ

 

W dniach od 11 października do 19 listopada 2010 r. zostały zrealizowane konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji ulicy Kawęczyńskiej. Ulica Kawęczyńska będzie modernizowana na odcinku Ząbkowska-Otwocka. Remont obejmie całą szerokość ulicy z wyłączeniem torowiska. Prace przewidziane są na lata 2011-2012. Na ten cel zapisano w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym kwotę 5 mln zł.

 

KONSULTACJE MIAŁY NASTĘPUJĄCY PRZEBIEG:

 

- Sonda uliczna - 130 zrealizowanych ankiet

- Wywiady indywidualne z działaczami społecznymi oraz przedstawicielami instytucji i zakładów znajdujących się przy ul. Kawęczyńskiej

- Uwagi mieszkańców zebrane drogą mailową

- Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji z ul. Kawęczyńskiej oraz ekspertami (25 października)

- Warsztaty z mieszkańcami i użytkownikami ul. Kawęczyńskiej (3 i 4 listopada)

- Spotkanie podsumowujące z udziałem przedstawicieli urzędu i władz, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców i użytkowników ulicy (9 listopada)

 

 

W trakcie sondy ulicznej, indywidualnych wywiadów oraz warsztatów zostało zebranych wiele pomysłów dotyczących przyszłości ul. Kawęczyńskiej. Wszystkie pomysły zostały przeanalizowane a następnie pogrupowane w 57 postulatów w ramach sześciu obszarów tematycznych (1. organizacja ruchu, 2. uregulowanie kwestii parkowania, 3. dostosowanie ulicy do potrzeb niechronionych uczestników ruchu, w tym do grup o specjalnych potrzebach, 4. rodzaje nawierzchni, 5. estetyka, 6. inne). Na spotkaniu podsumowującym 9 listopada zebrani mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań i przedyskutowania postulatów z urzędnikami i ekspertami, a następnie oceniali wszystkie postulaty.

 

POSTULATY, KTÓRE UZYSKAŁY NAJWIĘKSZE POPARCIE W TOKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

 

- Odrestaurowanie zabytkowych brukowanych wjazdów do bram

- Ujednolicenie typów latarni ulicznych, koszy na śmieci, ławek itp.

- Wprowadzenie zieleni miejskiej

- Przystanki tramwajowe wykończone zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych

- Wprowadzenie Miejskiego Systemu Informacji, (np. umieszczenie tablic informacyjnych dot. ciekawych obiektów w okolicy i historii)

- Detale i wykończenia w stylu historycznym (zabytkowym)

- Większa liczba koszy na śmieci

- Wymiana zniszczonej metalowej barierki przy szkole muzycznej

- Skoordynowanie remontu ulicy z innymi pracami, np. wymianą instalacji podziemnych

- Wzmożona kontrola parkowania przez policję i straż miejską

- Renowacja i ustawienie wiat przystankowych (dla wsiadających)

 

Wszystkie 57 postulatów wraz z ocenami mieszkańców przedstawione są w zwięzłym i przystępnym raporcie. Raport w dwu częściach można pobrać poniżej.

Zachęcamy do lektury!
 

Konsultacje były organizowane w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Załączniki: 
Plik: RAPORT Z KONSULTACJI UL. KAWECZYNSKA, rozmiar pliku: 1700.47 KB
Pobierz
Plik: RAPORT Z SONDY ULICZNEJ, rozmiar pliku: 532.09 KB
Pobierz
Plik: PODSUMOWANIE WARSZTATU 9.11., rozmiar pliku: 255.75 KB
Pobierz
Plik: PODSUMOWANIE WARSZTATU Z EKSPERTAMI, rozmiar pliku: 216.55 KB
Pobierz
Plik: RAPORT Z WYWIADOW POGLEBIONYCH, rozmiar pliku: 203.96 KB
Pobierz
Plik: SPOTKANIE - PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU, rozmiar pliku: 39.81 KB
Pobierz