nagłówek strony
-A A +A

Przyszłość terenu Osiedla Jazdów

Czas trwania: 
sob, 08/02/2014 (Cały dzień) - śr, 01/10/2014 (Cały dzień)

Jakie funkcje Twoim zdaniem powinien mieć teren Osiedla Jazdów? Co powinno tam być i dziać się, aby mieszkańcy Warszawy chcieliby chętnie odwiedzać to miejsce?

 

 


 

KONSULTACJE JUŻ SIĘ ZAKOŃCZYŁY

 >> RAPORT <<

  

Cały proces konsultacji składał się z trzech etapów – diagnozy, przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu Jazdowa oraz podsumowania.

 

Konsultacje rozpoczęły się 8 lutego 2014 roku od spaceru i konferencji pn. "Teren Osiedla – historia, wizje, stan obecny". W ramach diagnozy, oprócz  zorganizowania konferencji, zostanie przygotowana tzw. zielona księga, czyli dokument zawierający diagnozę terenu Osiedla Jazdów. 

 

Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu Osiedla Jazdów składało się z trzech elementów:

 

Na zakończenie konsultacji powstał raport. Planowane jest również  zorganizowanie spotkania podsumowującego konsultacje.

 

 
 

 

Ten proces konsultacji społecznych jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy w Warszawie przeprowadzany w sposób, w którym wykorzystywane są warsztaty partycypacyjne angażujące różnych interesariuszy – zarówno w grupach jednorodnych, jak i grupie wspólnej. Dzięki temu uwzględnione będą mogły być potrzeby warszawiaków dotyczące tego terenu. Inspiracją do tego był projekt "Węglowa – społeczna koncepcja", który z powodzeniem został zrealizowany w 2013 roku w Białymstoku.

 

Równolegle do trwających konsultacji działała grupa robocza ds. tymczasowego wykorzystania domków fińskich, której zadaniem było rozwiązywanie bieżących problemów oraz wypracowanie zasad przejściowego użytkowania tych domków. W pracach tej grupy uczestniczyli zarówno przedstawiciele m.st. Warszawy (Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, jak i strony społecznej (Otwartego Jazdowa oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających). Dzięki ustaleniom tej grupy zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie przeznaczenia lokali – „domków fińskich” na Osiedlu Jazdów przy ul. Jazdów, wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Śródmieście, do najmu poza konkursem ofert na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej. W wyniku tego postępowania w siedmiu domkach na Osiedlu Jazdów organizacje pozarządowe przez rok będą mogły realizować swoje działania kulturalno-społeczne skierowane do mieszkańców Warszawy.

 

Osiedle Jazdów powstało po II wojnie światowej jako kolonia domków, będących tymczasowymi mieszkaniami dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Potocznie nazywane są domkami fińskimi, gdyż zostały przekazane przez Finlandię Związkowi Radzieckiemu w ramach reparacji wojennych, który następnie oddał je Polsce. Obecnie część domków nadal pełni funkcję mieszkalną. Niektóre lokatorzy musieli opuścić, a w innych prowadzone były działania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 

W drugiej połowie września 2013 roku Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów złożyło podpisany przez ponad 2 000 mieszkańców Warszawy wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyszłości i formy funkcjonowania Osiedla Jazdów. Po sprawdzeniu poprawności podpisów okazało się, że spełnia on wymogi formalne, gdyż blisko 1 800 podpisów na 1 000 wymaganych zostało poprawnie złożonych przez mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i, po uzgodnieniach z wnioskodawcą szczegółów dotyczących przebiegu procesu konsultacyjnego, w lutym 2014 roku rozpoczęły się konsultacje w sprawie przyszłości i form funkcjonowania terenu Osiedla Jazdów.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
  1. uczestnicząc w spacerze z przewodnikiem i w konferencji w dniu 8 lutego 2014 roku,
  2. przekazując swoje propozycje dotyczące przyszłości i form funkcjonowania terenu Osiedla Jazdów – od 8 lutego do 1 czerwca 2014 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@um.warszawa.pl, na forum internetowym lub pisemnie (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa),
  3. uczestnicząc w cyklu spotkań grup roboczych – od czerwca do połowy lipca 2014 roku.

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy