nagłówek strony
-A A +A

Rozwój ruchu pieszego w Warszawie

Czas trwania: 
pt, 09/10/2015 (Cały dzień) - pt, 30/10/2015 (Cały dzień)

W ramach realizacji polityki transportowej Urząd Miasta przygotował Politykę tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego, której głównym celem jest zwiększenie roli i jakości transportu pieszego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

 

 

Projekt dokumentu wprowadza jednolite standardy oraz wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni dla pieszych zwracając szczególną uwagę na jakość nawierzchni dla pieszych.

 

 

 

 

 


Konsultacje społeczne trwały od 9 do 30 października 2015 r. 

Przeczytaj RAPORT

oraz zapoznaj się ze zaktualizowanymi STANDARDAMI oraz WYTYCZNYMI


  • 12 października 2016r. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała Zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy, wprowadzające standardy piesze, opisane w dwóch załącznikach do zarządzenia:

1. Standardy projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie
2. Wytyczne projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w m.st. Warszawie

 

Więcej informacji znajduje się na stronie głównej UM Warszawa oraz w BIP.


 

 

Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb i poprawy jakości życia wszystkich jej użytkowników. Uwzględnienie priorytetowej roli ruchu pieszego w tworzeniu systemu komunikacji jest kluczowe przy planowaniu rozwoju miasta, ponieważ ruch pieszy pełni ważną rolę w podróżach po mieście – jest częścią podróży transportem zbiorowym i indywidualnym. Jakość ruchu pieszego w Warszawie jest zróżnicowana i w dużej mierze zależy od parametrów technicznych infrastruktury oraz sposobu zagospodarowania terenu wzdłuż ciągów pieszych.

 

Ruch pieszy powinien być szczególnie preferowany w obszarze ścisłego centrum miasta i traktowany priorytetowo wraz z ruchem rowerowym i transportem zbiorowym.

 

Przygotowując przedstawiony dokument autorzy kierowali się zasadami: bezpośredniości, dostępności, bezpieczeństwa, komfortu użytkownika, atrakcyjności społeczno-kulturowej.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Przeczytaj projekty:

 

ROZWÓJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Standardy projektowania i wykonywania

ROZWÓJ RUCHU PIESZEGO W WARSZAWIE: Wytyczne projektowania i wykonywania

STREFA I: CENTRUM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

STREFA II: ZABUDOWA PIERZEJOWA

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 


 

W czasie trwania konsultacji, projekt dostępny jest także w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79, sala na parterze wejście od ul. Marszałkowskiej, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

 

  • 13 (wtorek) i 21 (środa) października w godzinach 16:00 – 19:00 zapraszamy do punktu konsultacyjnego w siedzibie Biura, sala na parterze, wejście od ul. Marszałkowskiej.

 

Opinie można składać na formularzu:

 

Opinia powinna zawierać nazwisko, imię i nazwę wnioskodawcy.

 

Podsumowanie zgłoszonych uwag w formie raportu zostanie umieszczone na tej stronie oraz stronie internetowej Miasta oraz będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji. Ostateczna wersja dokumentu zawierająca uwzględnione uwagi zostanie przedstawiona Prezydentowi m.st. Warszawy do podpisu jako zarządzenie.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Załączniki: 
Plik: Plakat w wersji JPG, rozmiar pliku: 166.46 KB
Pobierz