nagłówek strony
-A A +A

Ruch na Obozowej – konsultacje na temat zmiany organizacji ruchu

Czas trwania: 
ndz, 26/10/2014 (Cały dzień) - ndz, 16/11/2014 (Cały dzień)

Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej, w związku ze zbliżającym się remontem torowiska tramwajowego.

 

 

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. będą realizowały inwestycję, która polega na remoncie torowiska przy ulicy Obozowej, na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Księcia Janusza. Modernizacja torowiska przyniesie stałe zmiany w organizacji ruchu, które wpłyną na codzienne poruszanie się pieszych i kierowców wzdłuż ul. Obozowej oraz w jej okolicach. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy przedstawiło trzy możliwe do wprowadzenia warianty zmian.

 

 


 

Konsultacje już się zakończyły.

Przeczytaj PODSUMOWANIE i zamieszczony tam raport wraz z odniesieniem do wszystkich uwag

 


 

Miasto postanowiło uzyskać opinie mieszkańców na ten temat, ogłaszając konsultacje. Zebrane opinie posłużą wyborowi jednego z trzech wariantów nowej organizacji ruchu.

 

Proponowane są 3 warianty organizacji ruchu. Zapoznaj się z nimi i wyraź swoją opinię:
 

WERSJA I – projektanta (schemat) oraz szczegółowy projekt stałej organizacji ruchu

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Ciołka/Dalibora – zakaz skrętu w lewo w ul. Dalibora;
objazd ulicami: w prawo w ul. Ciołka, ul. Ożarowską, Dahlberga, Bolecha.

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Deotymy/Dahlberga – zakaz skrętu w lewo w obie ulice;
objazd:

 • dla jadących w kierunku Dahlberga: skręt w prawo w ul. Deotymy, Ożarowską (projektowana zmiana kierunku ruchu!), Magistracka, Długomiła, Bolecha
 • dla jadących od strony centrum w kierunku Deotymy:
  1. jazda na wprost do skrzyżowania z ul. Dalibora, skręt w lewo w ul. Ciołka, dalej w Ożarowską, Deotymy
  2. alternatywnie: skręt w prawo w ul. Długomiła, Bolecha, Dahlberga, jazda na wprost w ul. Deotymy

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Magistracką/Długomiła – zakaz skrętu w lewo w obie ulice;

objazd:

 • dla jadących w kierunku ul. Magistrackiej: skręt w prawo w ul. Bolecha, Dahlberga, Ożarowską (projektowana zmiana kierunku ruchu!)
 • dla jadących w kierunku Długomiła:
  1. jazda na wprost ul. Obozową, zawrotka na projektowanych pasach do zawracania w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Stanisława, jazda na wprost ul. Obozową, skręt w prawo w ul. Długomiła
  2. alternatywnie: jazda na wprost do al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w ul. Czorsztyńską, w ul. Magistracką, jazda na wprost do ul. Długomiła

 

WERSJA II – po wprowadzeniu lewoskrętu w ul. Magistracką (schemat) oraz szczegółowy projekt stałej organizacji ruchu
Projekt z rozwiązaniem wariantowym, polegającym na dopuszczeniu skrętu w lewo w ul. Magistracką – za cenę likwidacji przejścia dla pieszych przez jedno z ramion skrzyżowania (z uwagi na brak miejsca na azyl dla pieszych).

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Ciołka/Dalibora – zakaz skrętu w lewo w ul. Dalibora;
objazd ulicami: w prawo w ul. Ciołka, Ożarowską, Dahlberga, Bolecha

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Deotymy/Dahlberga – zakaz skrętu w lewo w obie ulice;
objazd:

 • dla jadących w kierunku Dahlberga: jazda do al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w Prymasa Tysiąclecia, Czorsztyńska, Magistracka, Długomiła, Bolecha
 • dla jadących od strony centrum w kierunku Deotymy:
  1. jazda na wprost do skrzyżowania z ul. Dalibora, skręt w lewo w ul. Ciołka, dalej w Ożarowską, Deotymy
  2. alternatywnie: skręt w prawo w ul. Długomiła, Bolecha, Dahlberga, jazda na wprost w ul. Deotymy

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Magistracką/Długomiła – zakaz skrętu w lewo w ul. Długomiła;
objazdy:

 • jazda na wprost ul. Obozową, zawrotka na projektowanych pasach do zawracania w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Stanisława, jazda na wprost ul. Obozową, skręt w prawo w ul. Długomiła
 • alternatywnie: jazda na wprost do Al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w al. Prymasa Tysiąclecia, skręt w prawo w ul. Czorsztyńską, w ul. Magistracką, jazda na wprost do ul. Długomiła

 

WERSJA III – wersja Biura Drogownictwa i Komunikacji (schemat)

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Ciołka/Dalibora – zakaz skrętu w lewo w ul. Dalibora;
objazd ulicami: w prawo w ul. Ciołka, ul. Ożarowską, Dahlberga, Bolecha.

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Deotymy/Dahlberga – zakaz skrętu w lewo w obie ulice;
objazd:

 • dla jadących w kierunku Dahlberga: jazda na wprost do Magistrackiej, skręt w prawo w Magistracką, Ożarowską, Deotymy, jazda na wprost w kierunku ul. Dahlberga
 • dla jadących od strony centrum w kierunku Deotymy: jazda na wprost do skrzyżowania z ul. Dalibora, skręt w lewo w ul. Ciołka, dalej w Ożarowską, Deotymy

Skrzyżowanie ul. Obozowej z ul. Magistracką/Długomiła – zakaz skrętu w lewo w ul. Długomiła;
objazd: skręt w prawo w ul. Ciołka, Ożarowską, Deotymy, jazda na wprost w kierunku Dahlberga, skręt w prawo w kierunku Bolecha (projektowana zmiana kierunku ruchu!)

 

CEL i UWARUNKOWANIA remontu torowiska na Obozowej: zapoznaj się z inwestycją – prezentacja przygotowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

 • Przyjdź na spotkanie konsultacyjne w godz. 18.00-20.00:

 

4 listopada 2014 (wtorek), Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317, ul. Deotymy 37
lub
6 listopada 2014 (czwartek), XXIV LO im. C. K. Norwida, ul. Obozowa 60

 

 • Zgłoś swoje opinie mailem: konsultacje@wola.waw.pl
  lub listownie na adres Urzędu Dzielnicy Wola: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa z dopiskiem „konsultacje społeczne Obozowa”.

 

Spotkanie podsumowujące, na którym zaprezentowane zostanie rozwiązanie dotyczące ruchu na ul. Obozowej odbędzie się w środę, 3 grudnia 2014 r., o godz. 18.00 w LO im. C. K. Norwida, ul. Obozowa 60.

 

Konsultacje trwają do 16 listopada 2014 r.


Podsumowano konsultacje w sprawie ruchu na ul. Obozowej

W środę, 3 grudnia 2014 r., w Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej, w związku ze zbliżającym się remontem torowiska tramwajowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (Inwestor) wraz z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy przedstawili podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie zmian organizacji ruchu. Wskazane rozwiązanie zawiera m.in.:

 • wydzielone przystanki tramwajowe (wysepki) przy skrzyżowaniach z ulicami: Ciołka, Deotymy i Majakowskiego;
 • sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach z ulicami: Ciołka, Deotymy, Magistracką i al. Prymasa Tysiąclecia;
 • wydzielone miejsca parkingowe wzdłuż ul. Obozowej;
 • dodatkowy pas postojowy (parkingowy) na jezdni południowej ul. Obozowej na odc. ul. Radziwie – ul. Banderii;
 • wydzielony pas do skrętu w lewo z ul. Obozowej (od Centrum) w ul. Ciołka;
 • zakaz skrętów w lewo z ul. Obozowej w ul. Deotymy i ul. Dahlberga;
 • wydzielony pas do skrętu w lewo z ul. Obozowej (od Centrum) w ul. Magistracką;
 • przejścia dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowania ul. Obozowa/ ul. Magistracka/ ul. Długomiła;
 • przeciwstawne kierunki ruchu na ul. Ożarowskiej;
 • jednokierunkową ul. Bolecha z zachodu na wschód od ul. Dalibora do ul. Długomiła;
 • dodatkowe urządzenia ograniczające prędkość (np. progi) na ul. Ożarowskiej i ul. Bolecha i zakaz wjazdu dla pojazdów pow. 3,5 t z wyłączeniem służb komunalnych i obsługi posesji;
 • pasy ruchu dla rowerów na ul. Obozowej na odcinakach: ul. Ks. Janusza – al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Radziwie – ul. Banderii;
 • torowisko trawiaste z zabezpieczeniem wibroakustycznym.

 

Powyższe zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej, uspokojenie ruchu samochodowego i uprzywilejowanie tramwajów. Zmiany kierunków ruchu na ulicach lokalnych wynikają z chęci ochrony tych ciągów komunikacyjnych przed ruchem samochodowym niezwiązanym z Kołem.

 

Zaprezentowany wariant zawiera część propozycji, jakie znalazły się m.in. w opiniach przesłanych drogą elektroniczną oraz zostały zaprezentowane przez mieszkańców podczas poprzednich spotkań, które odbyły się w dniach 4 i 6 listopada 2014 r.

 

W trakcie spotkania mieszkańcy wskazywali także m.in.:

 • na konieczność utrzymania przystanku tramwajowego przy ul. Magistrackiej;
 • rozbudowy jezdni do dwóch pasów ruchu w celu poprawy warunków ruchu samochodów;
 • zawężenia chodników pod rozbudowę jezdni;
 • rezygnacji z infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obozowej. 

 


Raport z konsultacji „Jaki ruch na Obozowej”

 

Konsultacje społeczne „Jaki ruch na Obozowej” prowadzone były w dniach 27 października – 16 listopada 2014 roku. Dotyczyły one zmiany stałej organizacji ruchu przy ulicy Obozowej w związku z planowanym remontem torowiska tramwajowego na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Księcia Janusza.

 

Konsultacje społeczne przeprowadził pod względem organizacyjnym Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej. Z prośbą o ich zorganizowanie zwróciło się Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, w związku z planowanym generalnym remontem torowiska tramwajowego przy ul. Obozowej. Biuro przedstawiło do skonsultowania z mieszkańcami trzy zaakceptowane i możliwe do wprowadzenia warianty zmian w organizacji ruchu w rejonie tej ulicy.

 

Największa liczba uczestników konsultacji skorzystała z elektronicznej formy wypowiedzi. Odbyły się też dwa spotkania informacyjne dotyczące zmian w organizacji ruchu przy ul. Obozowej oraz spotkanie podsumowujące. Podczas podsumowania, które odbyło się 3 grudnia 2014 roku Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (inwestor) wraz z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy przedstawili nowy wariant organizacji ruchu w rejonie ul. Obozowej. Szczegóły tego rozwiązania znajdują się w raporcie podsumowującym konsultacje.  


Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Wola

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy