nagłówek strony
-A A +A

Skonsultuj, jak konsultować z mieszkańcami

Czas trwania: 
pon, 05/11/2012 (Cały dzień) - ndz, 30/12/2012 (Cały dzień)

Konsultacje społeczne są niezwykle ważnym narzędziem dialogu władzy z mieszkańcami. Do tej pory w Warszawie nie mieliśmy aktu prawnego, który regulowałby tryb i zasady przeprowadzania konsultacji.

 

Teraz poddajemy pod konsultacje uchwałę i zarządzenie, w których staramy się opisać sposób, w jaki powinny być prowadzone konsultacje w m.st. Warszawie. Dokumenty te regulują nie tylko to, jak konsultacje mają być organizowane w urzędzie, ale także to, w jaki sposób, mogą włączyć się w nie mieszkańcy oraz jaką drogą mogą zainicjować konsultacje. Dlatego bardzo gorąco zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz do zarządzenia wykonawczego do powyższej uchwały.

 

 


Konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE i SZCZEGÓŁOWY RAPORT - poniżej na stronie


 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji zmian projektów aktów prawnych, a w wyniku tego wypracowanie dokumentów możliwie jak najbardziej odpowiadających oczekiwaniu społecznemu.

 

Zapoznaj się z projektem uchwały oraz projektem zarządzenia wykonawczego i przeczytaj ich streszczenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach powstania uchwały i zarządzenia oraz ich znaczeniu, wejdź TUTAJ.

 

Po przyjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwała będzie stanowiła akt prawa miejscowego, którego odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy Warszawy. Miej wpływ, na ostateczną treść dokumentów, regulujących zasady warszawskich konsultacji!

Wypowiedz się!

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Do 16 grudnia 2012 r. zgłoś uwagi, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

 • wpisując swoje propozycje pod konkretnymi paragrafami uchwały lub zarządzenia - linki znajdziesz poniżej
 • w formie ogólnych komentarzy lub pytań na FORUM – link również poniżej
 • e-mailem konsultacje@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa

 

 • w punkcie konsultacyjnym, działającym od 5 listopada do 16 grudnia

we wtorki, między 10.00 a 12.00 w Centrum Komunikacji Społecznej      

w czwartki, między 17.00 a 19.00 w Warsztacie (pl. Konstytucji 4)

 

 • w trakcie spotkania konsultacyjnego:

4 grudnia (wtorek), godz. 17.30 (do 19.30)

12 grudnia (środa), godz. 18.00 (do 20.00) 

w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach!

 

Powiedz znajomym, że konsultujesz - dołącz do wydarzenia na Facebooku :)


Poniżej znajduje się projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami z podziałem na rozdziały. 

 
Do każdego z rozdziałów można zaproponować zmianę. Dla ułatwienia, prosimy o kopiowanie danego zapisu do swojej wypowiedzi i zaznaczanie proponowanej zmiany poprzez podkreślenie lub pogrubienie. Prosimy o uzasadnianie proponowanej zmiany.
Pytania lub ogólne uwagi dotyczące konsultowanych dokumentów można wpisać na FORUM.
 
 
 
Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.
 
Metryczka i podstawa prawna
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Tryb inicjowania konsultacji
Rozdział 3 Tryb prowadzenia konsultacji
Rozdział 4 Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy
Rozdział 5 Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy
Rozdział 6 Przepisy końcowe
 
Poniżej znajduje się projekt zarządzenia wykonawczego Prezydenta m.st. Warszawy z podziałem na paragrafy.
Do każdego z paragrafów można zaproponować zmianę. Dla ułatwienia, prosimy o kopiowanie danego zapisu do swojej wypowiedzi i zaznaczanie proponowanej zmiany poprzez podkreślenie lub pogrubienie. Prosimy o uzasadnianie proponowanej zmiany.
Pytania lub ogólne uwagi dotyczące konsultowanych dokumentów można wpisać na FORUM.
Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.
 
 
FORUM: Zadaj pytanie, wpisz ogólną uwagę lub pomysł!
Masz uwagę ogólną do konsultowanych dokumentów, chcesz zadać pytanie lub podzielić się pomysłami na temat konsultacji społecznych? Zachęcamy do wpisywania ich poniżej.
Na pytania postaramy się odpowiedzieć w przeciągu dwóch dni.
 
Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.
 
 
 
Regulamin publikowania komentarzy na Platformie Konsultacji Społecznych
 
 
1. Komentarze zamieszczane są przez użytkowników na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy.
2. Użytkownicy są zobowiązani dbać o poziom merytoryczny dyskusji. Przed zamieszczeniem komentarza należy zapoznać się z tematem konsultacji, opublikowanymi projektami lub dokumentami.
3. Komentarze zamieszczane na platformie konsultacji społecznych nie mogą zawierać wulgaryzmów ani słów uznawanych powszechnie za obraźliwe, stwierdzeń obrażających innych uczestników konsultacji społecznych, wnioskodawców konsultacji lub twórców projektów.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy noszących znamiona reklamy.
5. Komentarze łamiące powyższe punkty regulaminu będą moderowane lub kasowane przez administratora.
6. Komentarze zamieszczane przez osoby niezalogowane (gość) czekają na akceptację administratora.

Jakie będą zasady prowadzenia konsultacji społecznych w Warszawie? Raport i projekty dokumentów po konsultacjach

We wtorek 12 lutego w godz. 17.30-19.30 w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Warszawy. Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki konsultacji oraz nowe projekty dokumentów, wypracowane po konsultacjach i zaakceptowane przez radców prawnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi projektami.

 

Konsultacje społeczne w sprawie nowych zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Warszawy trwały sześć tygodni, tj. 42 dni w okresie od 5 listopada do 16 grudnia 2012 r.

 

Opinie, uwagi i wnioski można było zgłaszać w następujących formach:

 • wpisując swoje propozycje pod konkretnymi paragrafami uchwały lub zarządzenia,
 • w postaci ogólnych komentarzy lub pytań na FORUM,
 • e-mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl,
 • pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,
 • w punkcie konsultacyjnym, działającym od 5 listopada do 16 grudnia,
 • w trakcie spotkań konsultacyjnych: 4 oraz 12 grudnia 2012 r. (obejrzyj zapis drugiego spotkania)

 

Podsumowując, w konsultacjach w różnych formach wzięło aktywny udział około 70 osób, w tym przedstawiciele 9 organizacji pozarządowych oraz jeden zarząd osiedla. Spotkanie, które odbyło się 12 grudnia w godz. 18.00-20.00 i było transmitowane on-line oglądało za pośrednictwem Internetu 159 widzów. Na sali było obecnych około 20 osób, natomiast na czacie wypowiedziało się 9 zalogowanych użytkowników. Najwięcej uwag zostało zamieszczonych na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych oraz przekazanych drogą elektroniczną. Wpłynęło jedno pismo. Kilka sugestii oraz wiele pytań pojawiło się w trakcie spotkań konsultacyjnych.

 

Do projektu uchwały złożono 62 szczegółowe uwagi, do projektu zarządzenia – 15. W trakcie spotkania, na czacie oraz na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych padło również kilkanaście pytań dotyczących projektów uchwały i zarządzenia oraz ogólnych sugestii i pomysłów. 

 

Autorzy projektów szczegółowo przeanalizowali każdą z uwag i sporządzili raport zawierający ustosunkowanie się do każdej opinii wraz z uzasadnieniem.

 

Poniżej publikujemy RAPORT z konsultacji wraz z odniesieniem do wszystkich uwag oraz poprawiony projekt uchwały i projekt zarządzenia.


Uchwała o konsultacjach z mieszkańcami przyjęta przez Radę m.st. Warszawy!
 
Rada m.st. Warszawy 11 lipca 2013 roku na LXI sesji przyjęła Uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.
 
Jakie będą korzyści dla mieszkańców z wprowadzonej uchwały?
 
Nowością w dotychczas prowadzonych konsultacjach społecznych jest umożliwienie mieszkańcom stolicy inicjowanie konsultacji. Zgodnie z uchwałą, w sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1000 mieszkańców Warszawy posiadającym czynne prawo wyborcze, w sprawach dzielnicowych – 200 osób. Inicjatywa może też wyjść od władz miasta i dzielnic oraz organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad i Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego i jednostek niższego rzędu, tzn. osiedli lub sołectwa dla konsultacji dzielnicowych.
 
Konsultacje realizowane zgodnie z uchwałą nie będą fasadowe:
 
przeprowadzane na wczesnym etapie prac nad daną kwestią,
planowane w przemyślany sposób (obowiązkowy szczegółowy Plan Konsultacji zatwierdzany przez CKS),
czas trwania: minimum 21 dni, różne formy prowadzenia konsultacji,
obowiązkowa szeroka akcja informacyjna (w tym: informacje o spotkaniach z mieszkańcami podane minimum 10 dni przed terminem spotkania),
raport z konsultacji na Platformie (60 dni po zakończeniu konsultacji).
 
Ze względu na rosnące znaczenie udziału społecznego w obszarze działań władzy samorządowej oraz potrzebę istnienia dokumentu, który regulowałby kwestię prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Warszawy, opracowana została uchwała w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy. Prace nad uchwałą rozpoczęły się wiele miesięcy temu. W listopadzie i grudniu 2012 r. przeprowadzone były konsultacje społeczne projektu uchwały. 

O uchwale i zarządzeniu o konsultacjach z mieszkańcami
 
Prezentowany projekt uchwały stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku Rady m.st. Warszawy, wynikającego z Ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu m.st. Warszawy i statutów dzielnic.
 

Art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dodany ustawą z 2 lutego 1996 r.) wskazuje, że tryb i zasady konsultacji z mieszkańcami powinny być określone w uchwale rady gminy. Również w §10 ust. 2 Statutu m.st. Warszawy jest mowa o tym, że to uchwała Rady m.st. Warszawy określa zasady, wedle których mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami miasta lub właściwej dzielnicy. Do uchwały Rady m.st. Warszawy określającej zasady konsultacji społecznych odwołuje się również § 9 ust. 2 statutów dzielnic.

 

Do tej pory brak było dokumentu, który regulowałby kwestię prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Warszawy, a uregulowanie takie jest niezbędne, nie tylko ze względów wymagań ustawowych, lecz również z powodu rosnącego znaczenia partycypacji społecznej w obszarze działań władzy samorządowej.

 

Ze względu na bardzo skomplikowaną strukturę m.st. Warszawy (wynikającej m.in. z ustawy o ustroju m.st. Warszawy oraz tzw. uchwały kompetencyjnej, tj. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy) projekt tej uchwały nie mógł oprzeć się na wzorcach uchwał innych miast.

 

Wiele ograniczeń, co do zapisów nakładają również akty prawne wyższego rzędu, a przede wszystkim przywoływany art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, który pozwala radzie gminy określić jedynie zasady i tryb konsultacji, a grupę docelową konsultacji ogranicza do mieszkańców danej gminy.

 

Ponieważ uchwała Rady Miasta nie jest jednak w stanie precyzować wszystkich zasad w stopniu użytecznym dla urzędników planujących proces konsultacji, niezbędne jest, aby wraz z uchwałą weszło w życie stosowne zarządzenie wykonawcze. Zarządzenie uzupełnia uchwałę, np. dookreśla przebieg akcji informacyjnej. Nie jest ono jednak tylko wskazówką dla urzędników, którzy będą realizować uchwałę, lecz ma być również cennym źródłem informacji dla mieszkańców o tym, w jaki sposób (oraz przez kogo) powinny być organizowane i realizowane konsultacje społeczne.

 

 

Streszczenie uchwały uzupełnionej o elementy zarządzenia:

 

Czym są konsultacje?

Konsultacje społeczne są formą wpływu mieszkańców na decyzje podejmowane przez władze miasta – mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców w ważnych dla nich sprawach oraz zwiększenie ich aktywności we wspólnocie samorządowej. Mogą w nich brać udział co do reguły wszyscy mieszkańcy Warszawy.

 

Konsultacje powinny być przeprowadzone na wczesnym etapie prac nad daną kwestią – tak, aby opinie mieszkańców mogły zostać uwzględnione przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

 

Konsultacje mogą przyjąć formę otwartych spotkań z mieszkańcami, zbierania uwag, ilościowych badań opinii publicznej bądź warsztatów projektowych (polegają one na pracy grupy osób wypracowujących propozycje rozwiązań). Możliwe są oczywiście także inne sposoby ich prowadzenia – wybór metody zależy od przedmiotu konsultacji.

 

Kto, kiedy i w jaki sposób inicjuje konsultacje?

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w dwóch wypadkach:

 1. w sprawach wymaganych przez przepisy ustaw,
 2. w innych sprawach ważnych dla miasta i należących do zakresu działania władz.

W tym drugim przypadku inicjatywa rozpoczęcia konsultacji może wyjść od:

 • Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Rady m.st. Warszawy,
 • Młodzieżowej Rady Warszawy, rady dzielnicy bądź młodzieżowej rady dzielnicy oraz
 • od grupy co najmniej 7000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy (w przypadku konsultacji ogólnomiejskich)
 • grupy co najmniej 1% mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy (w przypadku konsultacji dzielnicowych)

 

 

Uchwała umożliwia więc złożenie wniosku o przeprowadzenie konsultacji także mieszkańcom – jest to ważne novum, poszerzające znacznie zakres uczestnictwa mieszkańców Warszawy w życiu publicznym.

 

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

 • opis przedmiotu konsultacji,
 • propozycję formy i terminu konsultacji,
 • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

We wniosku muszą się również znaleźć dane osoby reprezentującej wnioskodawców oraz wykaz osób popierających wniosek wraz z ich danymi (imię i nazwisko, adres, PESEL, własnoręczny podpis).

 

Wniosek kierowany jest do Prezydenta, który rozpatruje go w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie przez niego odrzucony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Miasta (ma na to 14 dni). Uwzględnienie odwołania przez Radę nakłada na Prezydenta obowiązek przeprowadzenia konsultacji.

 

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji?

Decyzję o podjęciu konsultacji podejmuje Prezydent miasta – on również określa ich przedmiot, formę, termin oraz określa komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji (jest nią najczęściej biuro urzędu miasta lub dzielnica).

 

Jednostką odpowiedzialną za koordynację konsultacji z mieszkańcami jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Wspiera ono biura lub dzielnice odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji podczas przygotowań i w trakcie procesu konsultacyjnego.

 

W jaki sposób informuje się o rozpoczęciu konsultacji?

Na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych (konsultacje.um.warszawa.pl) publikowane jest ogłoszenie Prezydenta, co jest równoznaczne z rozpoczęciem konsultacji.

 

W jaki sposób przeprowadza się konsultacje?

Po opublikowaniu ogłoszenia Prezydenta rozpoczyna się akcję informacyjną (zajmuje się nią komórka odpowiedzialna za konsultacje). Warto zaznaczyć, że w przypadku organizowania otwartego spotkania z mieszkańcami informacja o nim musi być dostępna co najmniej 10 dni przed jego terminem.

 

Konsultacje powinny trwać co najmniej 21 dni (czas ten można skrócić, jeśli jest to uzasadnione szczególnie ważnymi przyczynami).

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzany jest raport, który zawiera najważniejsze informacje o przeprowadzonych konsultacjach. Raport powinien być podany do wiadomości publicznej (m.in. poprzez umieszczenie go na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych) najpóźniej 60 dni od momentu zakończenia zbierania uwag i opinii (w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony, przy czym informacja o tym musi być podana do publicznej wiadomości).

 

W jaki sposób finansowane są konsultacje?

Konsultacje są finansowane ze środków budżetowych komórki odpowiedzialnej za konsultacje.

 

Konsultacje przeprowadzone przez dzielnicę

Zarząd dzielnicy może przeprowadzić konsultacje w sprawach szczególnie istotnych dla dzielnicy. W konsultacjach tego rodzaju biorą udział mieszkańcy dzielnicy.

 

Podobnie jak w przypadku konsultacji ogólnomiejskich, konsultacje prowadzone przez dzielnicę mogą odbyć się zarówno w sprawach wymaganych ustawą, jak również innych należących do zakresu działania dzielnicy. W tym drugim przypadku inicjatywa rozpoczęcia konsultacji może wyjść od: zarządu dzielnicy, rady dzielnicy, młodzieżowej rady dzielnicy lub jednostki niższego rzędu działającej w dzielnicy. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji może złożyć także grupa obejmująca co najmniej 1% mieszkańców dzielnicy (posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy).

Wniosek ma taką samą formę, jak opisany wyżej wniosek o przeprowadzenie konsultacji ogólnomiejskich. Kierowany jest do zarządu dzielnicy, który rozpatruje go w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie odrzucony przez zarząd, wnioskodawca może odwołać się do rady dzielnicy (ma na to 14 dni). Uwzględnienie odwołania przez radę nakłada na zarząd dzielnicy obowiązek przeprowadzenia konsultacji.

 

Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych

Platforma, prowadzona przez Prezydenta miasta, zawiera informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji oraz obecnie prowadzonych konsultacjach, a także raporty z zakończonych konsultacji. Platforma jest dostępna pod adresem konsultacje.um.warszawa.pl.

 
 

Podmiot odpowiedzialny: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
                               Tekst ustawy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych