nagłówek strony
-A A +A

Targowiska jednodniowe – gdzie mają powstać miejsca handlu na Woli?

Czas trwania: 
czw, 01/12/2011 (Cały dzień) - czw, 16/02/2012 (Cały dzień)

Urząd Dzielnicy Wola chciałby utworzyć sieć jednodniowych bazarów. Targowisko jednodniowe to wyznaczone miejsce (nadzorowane przez służby miejskie), gdzie w wybranym dniu tygodnia handlujący mogliby - po uiszczeniu symbolicznej opłaty targowej - sprzedawać swoje artykuły. Targowisko jednodniowe nie musi być duże - może to być grupa kilkunastu handlujących, jak również jeden sprzedający.

 

Chcemy zapytać mieszkańców, jakie miejsca i terminy są według nich najodpowiedniejsze na targowiska oraz jaki asortyment chcieliby na takich targowiskach kupować. W tym celu organizujemy konsultacje społeczne.

Konsultacje trwają od 1 grudnia 2011 roku do 15 lutego 2012 roku.

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE i INFORMACJĘ O EFEKTACH KONSULTACJI


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 • wypełnić ankietę dotyczącą targowisk jednodniowych on-line /dostępna była w trakcie trwania konsultacji/

 

 • wypełnić ankietę w wersji papierowej - będzie ona dostępna w różnych miejscach na Woli:
  •    w siedzibie i administracjach ZGN-u,
  •    wypożyczalniach i czytelniach Biblioteki Publicznej,
  •    Ośrodku Pomocy Społecznej,
  •    w recepcjach pływalni i hal sportowych OSiR,
  •    szatniach przedszkoli publicznych,
  •    Urzędzie Dzielnicy Wola – na stanowiskach obsługi mieszkańców.
  •    Czytelnicy „Kuriera Wolskiego” mogą ją również znaleźć na łamach tego dwutygodnika. Wówczas wypełnioną ankietę należy przesłać na adres Urzędu Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa) lub przynieść do urzędu do pokoju nr 100.

 

 • dodać komentarz na platformie konsultacji społecznych - jeśli chcecie zadać pytanie lub powiedzieć coś więcej niż pozwala na to ankieta, wpiszcie komentarz (link poniżej)

 

 • zaznaczyć preferowaną lokalizację jednodniowego targowiska na mapie Woli (link poniżej)

 

Wyniki opublikujemy w „Kurierze Wolskim” oraz na miejskich stronach internetowych. Wyniki konsultacji pozwolą na opracowanie mapy dodatkowych miejsc handlu obwoźnego i jednoczesne ograniczenie nielegalnego handlu na terenie Woli.

 

Targowiska jednodniowe na Woli - podsumowanie konsultacji
 
Uczestnicy konsultacji pozytywnie oceniają pomysł utworzenia na Woli targowisk jednodniowych, 88 proc. z nich chciałoby korzystać z targowisk jednodniowych na Woli – wskazują wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji.
 
Badanie miało na celu poznanie preferencji uczestników konsultacji związanych z zakupami na targowiskach i bazarach oraz ich opinii o utworzeniu na Woli jednodniowych targowisk, czyli wyznaczeniu miejsc nadzorowanych przez służby miejskie, w których w danym dniu tygodnia sprzedawcy mogliby handlować artykułami.
 
Uczestnicy konsultacji w większości korzystają z handlu bazarowego – 88 proc. z nich w okresie ostatnich trzech miesięcy robiło zakupy na targowisku lub bazarze. Wskazywane przez nich zalety tego typu zakupów to przede wszystkim świeżość oferowanych artykułów (59 proc.), niskie ceny (36 proc.) oraz duży wybór towarów (36 proc.). Osoby, które nie korzystają z targowisk, najczęściej uzasadniały ten fakt brakiem miejsc tego typu w pobliżu (55 proc.).
 
Zdecydowana większość uczestników konsultacji (88 proc.) zadeklarowała chęć korzystania z targowiska jednodniowego, gdyby takie powstało na Woli. Towary, które najchętniej by na nim kupowali, to warzywa i owoce (91 proc.), nabiał (45 proc.) oraz mięso, wędliny, ryby (45 proc.).
 
Zdaniem badanych targowisko powinno działać głównie w soboty (42 proc.), rozpoczynać się między godziną 7.00 a 10.00 (82 proc.), zaś kończyć między godziną 14.00 a 18.00 (65 proc.). Miejsce zorganizowania targowiska jednodniowego dla większości uczestników konsultacji jest obojętne (17 proc.), jednak pozostałe osoby zgłaszały bardzo różne propozycje. Najwięcej zwolenników uzyskały lokalizacje: Olimpia (5 proc.), Koło (3 proc.) i dawne boisko Sarmaty (2 proc.).
 
Informacje o badaniu
 
Badanie zostało zrealizowane techniką ankiety internetowej oraz papierowej przez Urząd Dzielnicy Wola oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w dniach 15.12.2011 r.–16.02.2012 r. Zebrano 500 ankiet (358 tradycyjnych oraz 142 za pośrednictwem Internetu). Wśród respondentów było 69 proc. kobiet i 31 proc. mężczyzn, głównie w wieku 25–44 lata (52 proc.). W większości były to osoby mieszkające na Woli (89 proc.). Biorąc pod uwagę niereprezentatywny charakter próby (ankietę wypełniały osoby zainteresowane tematem na podstawie ochotniczych zgłoszeń), wyników konsultacji nie należy uogólniać na wszystkich mieszkańców Woli.
 
W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy mogli również zaznaczyć na mapie proponowane lokalizacje lub wziąć udział w dyskusji on-line - ze zgłoszonymi lokalizacjami i komentarzami można zapoznać się klikając w odnośniki poniżej.
 
Co dalej z targowiskami jednodniowymi?
 
Wyniki ankiet i zgłoszone propozycje są analizowane w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Wola. Przeprowadzana jest wizja terenowa wskazanych lokalizacji, pozwalająca określić możliwości przeznaczenia ich pod funkcjonowanie targowiska jednodniowego. Dla lokalizacji spełniających wymogi, po uzgodnieniach z zarządcami terenu, rozpocznie się procedura tworzenia targowiska jednodniowego, w tym przygotowanie regulaminu, umieszczenie lokalizacji w wykazie miejsc do handlu obwoźnego na Woli.
 
Efekty konsultacji dotyczących lokalizacji targowisk jednodniowych na Woli
 
Od 1 grudnia 2011 do 15 lutego 2012 r. trwały konsultacje społeczne na temat lokalizacji targowisk jednodniowych na Woli. Celem konsultacji było poznanie preferencji związanych z zakupami na targowiskach i bazarach oraz opinii o utworzeniu na Woli jednodniowych targowisk. Była to odpowiedź na potrzebę utworzenia nowych i właściwie ulokowanych miejsc handlu obwoźnego w związku z powstawaniem nowych osiedli i napływem mieszkańców do dzielnicy.
 
Jednodniowe targowisko uruchomiono wcześniej przy dziś nieistniejącym kinie W-Z, jednak niska frekwencja doprowadziła do jego likwidacji. Zarówno przedsiębiorcy, jak i kupujący wskazywali konieczność tworzenia jednodniowych targowisk w bardziej uczęszczanych miejscach.
 
Po zakończeniu konsultacji Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Wola przeanalizował wyniki ankiety. Respondenci wskazali w niej miejsca pozostające we władaniu różnych zarządców i w części posiadające status pasa drogowego. Przeprowadzono rozmowy z zarządcami terenów, jednak nie uzyskano ich zgody na ulokowanie targowisk. Główne lokalizacje wskazane w ankiecie: 
 
miejsce w rejonie skrzyżowania ulic Towarowej i al. Solidarności oraz Wolskiej: 3 właścicieli terenu, w tym 2 prywatnych, jest to teren zielony, który już pełni funkcje handlowe w zimie – wyznaczone są tu miejsca do sprzedaży choinek, w lecie zatrzymuje się m.in. cyrk, wesołe miasteczko, itp.,
miejsce na ul. Chłodnej: odbywają się tam cyklicznie imprezy, niezbędne jest przygotowanie nowego projektu organizacji ruchu,
okolice targowiska Koło (od ul. Newelskiej): zamknięcie ulicy lub ulic (jak sugerowano w ankietach) spowoduje konieczność przeniesienia przystanków ZTM (koszt kilkanaście tysięcy złotych w miesiącu), wymaga również przygotowania projektów zmiany organizacji ruchu na zamykanych ulicach – co generuje dodatkowe koszty.
 
Inne wskazane lokalizacje nie spełniają kryteriów umożliwiających skupienie handlu w podkreślonym w ankiecie, krótkim terminie oraz nie są dostosowane logistycznie do standardów, jakim mają odpowiadać targowiska jednodniowe tj. możliwości szybkiego posprzątania, umieszczenia WC oraz wjazdu samochodami.
          
Podsumowując, organizacja targowisk jednodniowych w obecnej sytuacji budżetowej stanowi obciążenie dla Dzielnicy, natomiast według zarządców wpływy z opłaty targowej byłyby symboliczne. Przy baraku zgody od zarządców terenu i sytuacji budżetowej Dzielnicy sprawę utworzenia targowisk jednodniowych odłożono na później.