nagłówek strony
-A A +A

Tramwaj na Gocław wśród zieleni?

Czas trwania: 
pon, 13/11/2017 (Cały dzień) - ndz, 10/12/2017 (Cały dzień)

Zdecyduj jak zagospodarować teren wzdłuż Kanału Wystawowego!

 

Planowana trasa szybkiego tramwaju na Gocław ma poprawić warunki podróży transportem zbiorowym na Pragę Północ oraz do centrum stolicy.

 

Tramwaje Warszawskie w porozumieniu z jednostkami miejskimi zleciły Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla pierwszej części inwestycji w rejonie Kanału Wystawowego. 

 

Teraz chcemy poddać pod dyskusję trzy warianty zagospodarowania terenu wzdłuż Kanału Wystawowego, które opracował zespół z SGGW. Różnią się one zakresem przestrzennym i możliwymi funkcjami. Obejmują również szerszy obszar niż sam projekt trasy tramwajowej.

 


Zobacz:

Wariant I (najszerszy) >>>

Wariant II (pośredni) >>>

Wariant III (najwęższy) >>>

 

Konsultacje społeczne już się zakończyły, trwały do 10 grudnia 2017 roku


Z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz zakres uwag i opinii pragniemy poinformować, iż cały czas trwają prace nad opracowaniem raportu podsumowującego oraz finalnym rozwiązaniem koncepcyjnym. Mając na uwadze doniosłe znaczenie tematu konsultacji wybór wariantu jest dokonywany w uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy zaangażowanymi w ten proces. W związku z tym pierwotnie przewidywany termin nie mógł być dochowany. Nowy termin jest obecnie uzgadniany. Pragniemy też poinformować, że zakres uwag i opinii zabranych w toku procesu konsultacyjnego jest bardzo szeroki, jak i bardzo często stanowiska te wzajemnie się wykluczają. Sformułowanie wniosków końcowych i rekomendacji do dalszych prac jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym.

 

Przeczytaj informację o wyborze wariantu trasy >>>

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych, zawierający odniesienie się do wszystkich zebranych >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Przyjdź na dyżur konsultacyjny! Wybierz dogodny termin:

weekendy – w godz. 11:00 – 17:00:

  • 26 listopada (niedziela)
  • 2 grudnia (sobota)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26

 

dni powszednie w godz. 16:00 – 20:00:

  • 22 listopada (środa)
  • 28 listopada (wtorek)

Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44 (obiekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych)

 

Tłumacz języka migowego będzie dostępny w godz. 16:00 – 17:00 w weekendy i 19:00 – 20:00 w dni powszednie.

 

 

Dowiedz się więcej >>>

 


Jednostka odpowiedzialna: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy