nagłówek strony
-A A +A

Tworzymy program "Wspólnota"

Czas trwania: 
wt, 15/05/2018 (Cały dzień) - śr, 13/06/2018 (Cały dzień)

Czym dla Ciebie jest wspólnota?

Jak rozwijać i wspierać lokalne społeczności w Warszawie?

Jak dbać o siebie nawzajem?

Pomyślmy o tym wspólnie!

 

Zaczynamy pracę nad Programem Wspólnota – programem wykonawczym do celu 1.1. Strategii Rozwoju #Warszawa 2030: Dbamy o siebie nawzajem.

 

Celem programu jest budowa, wzmocnienie i rozwijanie wspólnot lokalnych poprzez włączenie mieszkańców w życie społeczności lokalnych oraz pomoc w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych. W tym kontekście istotne będą również działania wzmacniające tożsamość lokalną i poczucie identyfikacji z miejscem zamieszkania. Program będzie określał działania oraz narzędzia, które umożliwią mieszkańcom podejmowanie aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej, a także działania edukacyjne i kulturalne, które pomogą w budowaniu i wzmacnianiu postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz dbania o najbliższe otoczenie.

 

Zaczynamy od konsultacji społecznych, podczas których wspólnie dokonamy opracowania wizji i wartości, jakie powinny leżeć u podstaw wspierania rozwoju wspólnot w Warszawie.

 


Konsultacje trwały do 9 czerwca 2018 r.

O tym, jaki zgłaszano opinie, dowiesz się w raporcie >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
  • Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne 29 maja 2018 r., które odbędzie się w godz. 17.30-20.00 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipie 25b. W trakcie spotkania dostępny będzie tłumacz języka migowego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

  • Opinie będziemy także zbierać podczas wydarzeń realizowanych w ramach tegorocznej edycji Warszawskiego Dnia Sąsiada (listę miejsc, w których bedzie można nas spotkać, będziemy uzupełniać na bieżąco)

 

 

Wypracowana wizja będzie punktem wyjścia do przeprowadzenia diagnozy strategicznej dotyczącej wybranych obszarów objętych programem. Następnie powołane zostaną zespoły robocze do prac nad poszczególnymi obszarami programu.


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna:  UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: 
Plik: Plakat informacyjny w PDF, rozmiar pliku: 1082.97 KB
Pobierz