nagłówek strony
-A A +A

Ulepsz z nami inicjatywę lokalną!

Czas trwania: 
czw, 12/02/2015 (Cały dzień) - wt, 10/03/2015 (Cały dzień)

Od lipca 2013 roku mieszkańcy Warszawy mogą współpracować z Miastem na rzecz najbliższego otoczenia poprzez realizację inicjatywy lokalnej. To idealne narzędzie dla nieformalnych grup sąsiedzkich, które dostrzegają lokalne potrzeby swojej społeczności. Mieszkańcy z pomocą Miasta realizuję ważne dla swojej okolicy przedsięwzięcia – organizują lokalne pikniki, zmieniają podwórka, tworzą społeczne ogrody itp. Zasady tej współpracy określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz towarzyszące jej zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

 

 

 


Konsultacje już się zakończyły, trwały od 12 lutego do 9 marca 2015

Przeczytaj RAPORT


 

Co zmienić, aby inicjatywa lokalna była bardziej przystępna?

 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, planujemy drobne zmiany związane ze składaniem wniosków i realizacją inicjatywy lokalnej. Chcielibyśmy skonsultować zmiany do formularza wniosku oraz kryteriów oceny.

 

Są to załączniki do uchwały nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 w sprawie określenia i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Zapoznaj się ze szczegółami inicjatywy lokalnej i zgłoś uwagi!

 

Proponowane zmiany w formularzu wniosku pomogą mieszkańcom przy jego wypełnianiu – nie będzie wątpliwości, jakie aspekty planowanych działań należy opisać. Precyzyjne informacje przyśpieszą również proces oceniania wniosków.

 

Kryteria oceny również doprecyzowano, aby mieszkańcy składający wniosek mieli jasność, co będzie oceniane. Proces oceny podzielono na dwa etapy – dzięki temu pozostawiona będzie przestrzeń na uzupełnienie wniosku, który został wysoko oceniony merytorycznie, ale którego kosztorys wymaga uszczegółowienia lub poprawienia.    

 
Weź udział w konsultacjach zmian dotyczących formularza wniosku i kryteriów oceny inicjatyw i podziel się z nami swoimi pomysłami!

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Podziel się z innymi swoimi pomysłami na spotkaniu 2 marca (poniedziałek) o godz. 17:30 w Stołecznym Centrum Współpracy Obywatelskiej, ul. Warecka 4/6

 

  • Porozmawiaj z nami w czasie specjalnych dyżurów:

– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00, Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, pok. 138 (Zespół Inicjatyw Społecznych)

– 3 marca (wtorek), 17:00-20:00, Klubokawiarnia Kicia Kocia, ul. Garibaldiego 5a

– 4 marca (środa), 17:00-20:00, Klubokawiarnia Jaś & Małgosia, al. Jana Pawła II 57

 

 

 

 

Informacje na temat dotychczas obowiązujących druków i procedur oraz o zrealizowanych inicjatywach znajdziesz na stronie www.inicjatywa.um.warszawa.pl.

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej (Zespół Inicjatyw Społecznych)
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. W sprawie zasad
                               i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: 
Plik: Propozycja zmian do wniosku, rozmiar pliku: 279.01 KB
Pobierz
Plik: Propozycja zmian do kryteriów oceny, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz
Plik: RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, rozmiar pliku: 742.89 KB
Pobierz