nagłówek strony
-A A +A

Wybieg dla psów w parku im. Z. Malickiego na Ochocie?

Czas trwania: 
śr, 23/05/2012 (Cały dzień) - wt, 17/07/2012 (Cały dzień)

Do Urzędu Dzielnicy Ochota, z wnioskiem o utworzenie wybiegu dla psów w parku im. Z. Malickiego, wystąpiła grupa mieszkańców. Dzielnica chciałaby poznać opinię większej liczby mieszkańców w tej sprawie. Konsultacje są okazją do dyskusji na temat utworzenia, lokalizacji oraz wyposażenia ewentualnego wybiegu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Te konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje społeczne odbywają się w dwóch etapach.

 

Pierwszy z nich polega na poznaniu potrzeb mieszkańców, w szczególności zaś posiadaczy psów oraz bezpośrednich użytkowników Parku. Przed wyrażeniem opinii prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Urząd. Można je znaleźć w załącznikach na dole niniejszej strony oraz w punkcie konsultacyjnym w Parku.

 

Zabrać głos możesz poprzez:

  • wpisanie na tej stronie swojego komentarza, uwagi lub propozycji;
  • wypełnienie ankiety internetowej /była dostępna w trakcie trwania konsultacji/;
  • wypełnienie ankiety papierowej, dostępnej w punkcie konsultacyjnym w parku, który będzie otwarty w godzinach zależnych od warunków pogodowych od 23 do 25 maja 2012 r.;
  • udział w spotkaniu konsultacyjnym, w którym wezmą udział przedstawiciele warszawskiego oddziału Związku Kynologicznego oraz Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Podczas spotkania będzie można zadać pytania ekspertom, wziąć udział w dyskusji oraz zaproponować własne pomysły, dotyczące np. lokalizacji wybiegu. Spotkanie odbędzie się 30 maja (środa) o godz. 18.00 w Domu Kultury "Rakowiec", ul. Wiślicka 8. (Facebook: http://www.facebook.com/events/421951457839332/)

 

Wyniki pierwszego etapu konsultacji będą podsumowane i rozpatrzone przez urząd Dzielnicy Ochota pod względem realności realizacji postulatów mieszkańców. Na ich podstawie zostaną stworzone scenariusze (warianty) ewentualnego zagospodarowania wybiegu.

 

 

W drugim etapie mieszkańcy będą mogli dokonać wyboru jednego spośród przygotowanych przez Urząd wariantów.

 

 

Konsultacje prowadzone były od 23 maja do 17 czerwca br.: od 23 do 25 maja ankiety w wersji papierowej były udostępniane na terenie parku, a przez cały czas konsultacji ankieta internetowa była dostępna na platformie konsultacji społecznych. Badanie miało na celu poznanie opinii osób korzystających z Parku im. Z. Malickiego odnośnie powstania w nim wybiegu dla psów. Łącznie zebrano 213 wypełnionych ankiet (158 papierowych, 55 internetowych). Zgłoszono także 17 komentarzy, z którymi można zapoznać się tutaj.
 
Dodatkowo 30 maja odbyło się spotkanie konsultacyjne w Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8, w którym wzięli udział: zastępca burmistrza Piotr Żbikowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Katarzyna Niekrasz-Śwital, przedstawiciele Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy: Aleksander Haber i Dorota Bętkowska, przedstawicielka warszawskiego oddziału Polskiego Związku Kynologicznego Beata Kucharczyk oraz specjalista ds. szkolenia psów Konrad Szewczyk. Podczas spotkania eksperci przedstawili główne założenia wytycznych do projektowania wybiegów dla psów, z uwzględnieniem potrzeb czworonogów i ich właścicieli, a także innych użytkowników parku (zdjęcia w załączeniu).
 
Z Parku im. Z. Malickiego korzysta co najmniej raz w tygodniu 9 na 10 badanych. Osoby te najczęściej spędzają czas spacerując, biegając (66%) lub wyprowadzając psa na spacer (56%) – wysoki odsetek tych wskazań wynika z faktu, iż 2/3 uczestników konsultacji stanowiły osoby posiadające w gospodarstwie domowym psa. Niemal 8 na 10 badanych chciałoby powstania w Parku im. Z. Malickiego wybiegu dla psów. Przeciwny temu pomysłowi był co piąty uczestnik konsultacji (19%) – łącznie 40 osób. Najczęściej twierdziły one, że park to zła lokalizacja dla tego typu obiektów (psy zgromadzone na jednej przestrzeni zakłócałyby odpoczynek i stwarzały zagrożenie pogryzień) oraz, że zaproponowany teren jest zbyt mały. Umiejscowienie wybiegu na terenie parku od strony ul. Nowickiego zaproponowane przez Urząd Dzielnicy Ochota również miało więcej zwolenników niż przeciwników (66% do 28%). Najczęściej pojawiający się zarzut odnośnie tej lokalizacji dotyczył zbyt małej powierzchni przeznaczonej na zorganizowanie wybiegu. Uczestników konsultacji popierających pomysł zapytano również o zagospodarowanie wybiegu – 3/4 z nich chciałoby, aby był to ogrodzony, trawiasty teren z urządzeniami do ćwiczeń i zabaw dla psów. Gdyby w Parku im. Z. Malickiego powstał wybieg dla psów, korzystanie z niego zadeklarowało 84% spośród badanych, którzy chcieliby jego powstania. W załączeniu znaleźć można pełne podsumowanie wyników ankiety.
 
Z kolei uczestnicy spotkania konsultacyjnego wskazywali m.in. na potrzebę rozważenia innej lokalizacji wybiegu oraz zwiększenia jego powierzchni. Podnosili też problem potencjalnych konfliktów między psami na wybiegu, kwestie higieniczno-sanitarne i bezpieczeństwo osób nie posiadających psów.
 
Z uwagi na nierozstrzygający charakter próby – ankiety wypełniały osoby zainteresowane tematem, a w spotkaniu uczestniczyli głównie zwolennicy pomysłu wybudowania wybiegu dla psów – konsultacje będą kontynuowane. Podczas II etapu, zaplanowanego na jesień, ankiety z konkretnymi propozycjami usytuowania i rozplanowania wybiegu będą rozsyłane do mieszkańców bloków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie parku, przewidziane jest także kolejne spotkanie konsultacyjne.     
 
Decyzja o utworzeniu w Parku im. Z. Malickiego wybiegu dla psów bądź o zaniechaniu tego pomysłu zapadnie dopiero po przeanalizowaniu wyników II etapu konsultacji.
 
Informacje o II etapie konsultacji - wybieg dla psów w parku Malickiego
 
Urząd Dzielnicy Ochota w okresie od 5 do 16 listopada 2012 roku poprosił mieszkańców bloków sąsiadujących z parkiem Malickiego o wypełnienie ankiet (ul. Pruszkowska 6, 6A, 6B, ul. Wiślicka 2, 4, ul. Sanocka 1/3, 5, 9, ul. Księcia Trojdena 11, 13, ul. Nowickiego 10) - jak wynika z pierwszego etapu konsultacji na temat parku, mieszkańcy sąsiadujących z parkiem bloków są jego głównymi użytkownikami.
 
Dzięki współpracy z WSM "Rakowiec" ankiety dostarczono do 685 mieszkań. Z powrotem otrzymano 51 ankiet - 34 głosy przeciw budowie wybiegu we wskazanej lokalizacji oraz 17 popierających pomysł budowy wybiegu i proponowane miejsce.
 
Na spotkanie informacyjne podsumowujące przeprowadzone konsultacje, które odbyło się 10 grudnia 2012 roku w Domu Kultury Rakowiec i w którym udział wzięli zastępca burmistrza dzielnicy Ochota - Piotr Żbikowski i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Katarzyna Niekrasz-Śwital, przyszło niestety tylko 2 zainteresowanych mieszkańców.
 
Urząd Dzielnicy Ochota uznał, że tak małe zainteresowanie tym tematem wśród okolicznych mieszkańców nakazuje dużą ostrożność przy podejmowaniu decyzji odnośnie budowy wybiegu dla psów w parku. W założeniu II etap konsultacji miał być rozstrzygający, ale tak umiarkowany odzew skłonił zarząd dzielnicy do tymczasowego zaniechania tego projektu. Niemniej jednaj, jeśli wśród mieszkańców nadal będzie wola wybudowania w parku miejsca specjalnie przeznaczonego do rekreacji czworonogów, Urząd Dzielnicy Ochota w każdej chwili jest gotowy do ponownego podjęcia rozmów w tej sprawie.

 

Załączniki: 
Plik: Proponowana lokalizacja wybiegu, rozmiar pliku: 610.56 KB
Pobierz
Plik: Warianty wybiegów z wyposażeniem, rozmiar pliku: 2631.38 KB
Pobierz
Plik: Wyniki badań - graficznie, rozmiar pliku: 881.54 KB
Pobierz
Plik: Podsumowanie badań, rozmiar pliku: 193.05 KB
Pobierz