Get Adobe Flash player
-A A +A

Wygodnie i bezpiecznie wokół Targówka Mieszkaniowego!

Czas trwania: 
pon, 20/03/2017 (Cały dzień) - pon, 10/04/2017 (Cały dzień)

Mieszkańców Targówka Mieszkaniowego czeka przebudowa ciągu ulic Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej, Pratulińskiej, Gorzykowskiej i Kołowej.

 

W tym roku Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie prace budowlane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ma następujące cele:

  • poprawę bezpieczeństwa (szczególnie pieszych w rejonie szkół)
  • poprawę warunków ruchu pieszego i rowerowego (remont wszystkich chodników, wyznaczenie nowych przejść, budowa drogi dla rowerów, budowa ścieżki biegowej)
  • poprawę warunków ruchu autobusowego (nowe przystanki, lepsze lokalizacje)
  • wyznaczenie większej liczbie miejsc postojowych dla samochodów
  • remont oświetlenia (w tym doświetlenie wszystkich projektowanych i istniejących przejść)
  • mała architektura (ławki, skwery, śmietniki itp.)
  • nasadzenia krzew i krzewów

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
  • Zapraszamy na spotkanie, podczas którego będzie można podyskutować o projekcie:

30 marca 2017 roku  (czwartek)

w godz. 14.00 – 16.30 w namiocie konsultacyjnym przed Teatrem Rampa

w godz. 17.00 – 20.00 w Klubie Teatru Rampa

 

  • Uwagi do projektu można przesyłać na maila rowery@um.warszawa.pl do 10 kwietnia 2017 r. >>> projekt będzie dostępny w ciągu najbliższych dni na stronie zdm.waw.pl


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Dróg Miejskich

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                           w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy