nagłówek strony
-A A +A

Zaplanujmy razem Centrum Lokalne na Żoliborzu

Czas trwania: 
pt, 16/09/2016 (Cały dzień) - pt, 25/11/2016 (Cały dzień)

W ramach projektu Warszawskie Centra Lokalne powstanie na Żoliborzu miejsce ukierunkowane na budowanie relacji społecznych i sąsiedzkich, sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu.

 

Żoliborskie Centrum Lokalne umiejscowione będzie w dwóch lokalizacjach obejmujących plac Grunwaldzki z fragmentem al. Wojska Polskiego oraz teren zieleni przylegający do alei Jana Pawła II po jej obu stronach (mapka). Obie lokalizacje będą ze sobą połączone funkcjonalnie.

Jaki charakter będą mieć te miejsca? W dużej mierze zależy to od mieszkańców.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz informacji o potrzebach mieszkańców dotyczących przyszłego Centrum Lokalnego.

 

Po dyskusji na temat idei Centrum Lokalnego oraz uwarunkowań mających wpływ na kształt przyszłego Centrum Lokalnego na Żoliborzu sformułowana zostanie pogłębiona diagnoza oraz wytyczne, na podstawie których opracowana zostanie koncepcja.

 

Zaplanowany proces konsultacji społecznych jest zróżnicowany i atrakcyjny dla mieszkańców.

 

Wspólnie zastanowimy się, co jest wartościowe na tym terenie i co trzeba zachować lub podkreślić, oraz porozmawiamy o miejscach, które wymagają zmiany. Spotkania, warsztaty diagnostyczne i spacer badawczy będą okazją do rozmowy, o tym jakim funkcjom może służyć Centrum Lokalne. Efekt konsultacji będzie odzwierciedlać makieta uwzględniająca opinie mieszkańców, a następnie koncepcja architektoniczna, która stanowić będzie podstawę do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu.

 


 

Konsultacje społeczne trwały od 16 września do 25 listopada 2016 r.

Przeczytaj RAPORT >>>

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się, na czym polega tworzenie centrum lokalnego – XVI Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej, ul. Popiełuszki 5:

  • 28 września (środa), godz. 17.00:19.00  – spotkanie dedykowane dla spółdzielni, wspólnot, deweloperów i osób prowadzących biznes;
  • 5 października (środa), godz. 17.00:19.30  spotkanie informacyjne dla mieszkańców oraz organizacji pozarządowych połączone ze spacerem badawczym; 
  • 25 listopada (piątek), godz. 17.00:19.00  spotkanie podsumowujące;

 

Odwiedź terenowy punkt konsultacyjny, w którym podzielisz się swoimi obserwacjami i pomysłami – przy stacji Veturilo na pl.Grunwaldzkim:

  • 7 października (piątek), godz. 15.00:19.00 
  • 8 października (sobota), godz. 10.00:14.00

 

Weź udział w warsztacie konsultacyjnym i pomóż nam zaprojektować przyjazną przestrzeń dla mieszkańców Żoliborza – XVI LO im. S. Sempołowskiej, ul. Popiełuszki 5:

  • 10 października (poniedziałek), godz. 17:00-20:00

 

Odwiedź terenowy punkt konsultacyjny, w którym zobaczysz makietę omawianego terenu i wypowiedz się, jak jeszcze można tę przestrzeń zmienić – przy stacji Veturilo na pl. Grunwaldzkim:

  • 4 listopada (piątek), godz. 14.00:18.00 
  • 5 listopada (sobota), godz. 10.00:14.00 

 

Przekaż swoje sugestie na adres centrumlokalne@zoliborz.org.pl lub pisemnie w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz,

ul. Słowackiego 6/8

 


Jednostka odpowiedzialna: Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy