nagłówek strony
-A A +A

Zazieleńmy Puławską

Czas trwania: 
czw, 25/01/2018 (Cały dzień) - pon, 30/04/2018 (Cały dzień)

Wiosną zasadzimy nowe drzewa przy ulicy Puławskiej. Porozmawiajmy o tym, jak jeszcze poprawić przestrzeń wokół niej. Będziemy rozmawiać:

 • o nowej zieleni
 • o ławkach i koszach na śmieci
 • o tym, które chodniki i ścieżki wymagają zmian i remontu

Zbieramy różne opinie. Każdy głos się liczy!

 


Konsultacje się zakończyły. Dziękujemy za udział!

Pracujemy nad wnioskami z nich i ostateczną koncepcją. Opublikujemy je we wrześniu 2018.

Zobacz informację o powodach przedłużonych prac >>>

Zielone ulice Warszawy. Trwa analizowanie uwag

Zielone ulice Warszawy. Trwa analizowanie uwag

Zimą i wiosną 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne Zazieleńmy ulice Warszawy. Ze względu na złożoność uwag przekazanych w procesie konsultacji oraz liczne miejskie plany przebudów i remontów, które dotyczą pasa drogowego i wymagają wnikliwego przeanalizowania i uwzględnienia w naszych koncepcjach zmian ulic, zespoły projektowe jeszcze pracują nad ostatecznymi wersjami koncepcji.

 

W przypadku procesów Zazieleńmy Towarową, Zazieleńmy aleję Jana Pawła II i ulicę Chałubińskiego oraz ulicy Wierniczej i Przyczółkowej w ramach Zazieleńmy ulice Wilanowa nie zakończył się II etap konsultacji. Zagadnienia związane z tworzeniem koncepcji tych ulic są bardzo złożone, dlatego wiosną na spotkaniach projektanci przedstawili tylko materiały wyjściowe. Spotkania o koncepcjach odbędą się we wrześniu.

 


 

 

Nowa zieleń to nowe przyjazne miejsca wypoczynku, krok w stronę czystszego powietrza i niższej temperatury w Twoim sąsiedztwie. Nowa zieleń może również chronić Twoją okolicę przed nielegalnym parkowaniem.
 
Dzięki programowi #zieloneulice zmieni się blisko 80 głównych ulic Warszawy. Już wiosną 2018 roku nowe drzewa pojawią się tam, gdzie wiemy, że ich brakuje. W konsultacjach rozmawiamy o tym, co  jeszcze możemy zrobić.
 
Więcej o programie #zieloneulice znajdziesz na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
 
 
W ramach budżetu partycypacyjnego został wybrany projekt Zielona Puławska – drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej. Te konsultacje są częścią jego realizacji.
 
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

I. Będziemy rozmawiać o potrzebach związanych z zielenią

 

Na spotkaniach o zielonej ulicy Puławskiej – 4 lutego 2018 (niedziela):

 

Pisemnie

Od 26 stycznia do 5 lutego napisz o swoich potrzebach związanych z zielenią

 • e-mailem: konsultacje@zzw.waw.pl. Sfotografuj wybrane miejsce, podaj jego lokalizację i napisz, co chciałbyś/ chciałabyś tu zmienić, a co zachować
 • pocztą: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 

 

 

 

W pierwszej połowie lutego opublikujemy krótkie podsumowanie – to, co od Was usłyszeliśmy o Waszych potrzebach (możesz je przeczytać tutaj >>>).Pod koniec lutego projektanci i projektantki wpiszą zebrane głosy w koncepcję zazielenienia ulic. W pierwszej połowie marca koncepcję oceni komitet sterujący tym projektem. Następnie projektanci i projektantki naniosą ostatnie poprawki. Projekty zielonego otoczenia ulicy Puławskiej opublikujemy w pierwszej połowie kwietnia na stronie Zarządu Zieleni i na tej stronie.

 

II. Będziemy rozmawiać o koncepcji na zazielenienie ulicy Puławskiej

 

Spotkania

Projektanci będą czekać na Ciebie

 • 15 kwietnia (niedziela)
 • odcinek mokotowski: między godz. 10:00-13:30, Centrum Konferencyjne Warszawianka, ul. Merliniego 2a
 • odcinek ursynowski: między godz. 14.30-17.00, Dom Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12b

 

Pisemnie

Od 12 do 30 kwietnia możesz napisać, co sądzisz o tych projektach

> e-mailem: konsultacje@zzw.waw.pl

> pocztą: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 

 

Koncepcje zagospodarowania ulic i raport z konsultacji opublikujemy w czerwcu 2018. Pierwszą zieleń posadzimy jeszcze w 2018 roku. Projekty wymagające większych przekształceń będziemy realizować stopniowo w kolejnych sezonach.

 

 

 

Zielone ulice. Podsumowanie pierwszego etapu

Zielone ulice. Podsumowanie pierwszego etapu

Już wiemy, jakie są Wasze potrzeby związane z zielenią na ulicach:

– Mokotowa: Gintrowskiego (d. Rzymowskiego), Madalińskiego, Puławskiej, al. Wilanowskiej

– Śródmieścia: Chałubińskiego, Marszałkowskiej (wraz z pl. Bankowym, pl. Zbawiciela, pl. Unii Lubelskiej), Jana Pawła II

– Ursynowa: Puławskiej

– Ochoty: Chałubińskiego, Raszyńskiej

– Pragi Południe: Ostrobramskiej

– Woli: Jana Pawła II, Towarowej

– Wawra: Wału Miedzeszyńskiego

– Wilanowa: Branickiego, Hlonda, Wiertniczej, Przyczółkowej, al. Rzeczpospolitej, al. Wilanowskiej.

 

Dziękujemy za wszystkie uwagi oraz za aktywny udział w pierwszym etapie konsultacji! Dzięki Wam powstała długa lista potrzeb. Teraz nasi projektanci i projektantki będą starali się uwzględnić je w pracach nad koncepcją zazieleniania ulic.

 

Oto, co od Was usłyszeliśmy (w kolejności od najczęstszych głosów):

 

Zieleń

 • dosadzenie zieleni (uzupełnienie drzew, krzewów, bylin) wzdłuż ulic
 • stworzenie stref buforowych z zieleni pomiędzy ulicą a chodnikiem (i budynkami mieszkalnymi); szczególnie zwracano uwagę na odcięcia od torowisk tramwajowych, oddzielenie pasów ruchu
 • stworzenie nowych skwerów oraz terenów zieleni
 • zagospodarowanie zielenią istniejących, ale mało atrakcyjnych skwerów, starych trawników
 • zielone torowiska tramwajowe
 • ochrona istniejącej bioróżnorodności (nie niszczyć charakteru otoczenia)
 • wymiana chorych drzew i zieleni na zdrowe
 • urozmaicenie nasadzeń, wprowadzenie roślin zimozielonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych
 • donice z zielenią (drzewa, krzewy, kwiaty) w miejscach, gdzie nie jest możliwe zasadzenie (np. przy wiatach przystankowych)
 • montowanie osłon dla drzew (ochrona przed uszkodzeniami)
 • dobór roślin do walki ze smogiem
 • ogrody wertykalne
 • donice z drzewami – likwidacja i posadzenie drzew w ziemi
 • budki dla ptaków, poidełka, ule
 • stworzenie miniparku
 • usuniecie drzew utrudniających komunikację (chodnik) lub zeschniętych
 • nasadzenia wysokich roślin jako ochrona trawników przed wjeżdżającymi samochodami
 • „nowe trzy drzewa za każde miejsce parkingowe”

 

Mała architektura

 • instalacja koszy na śmieci odpowiednich dla otoczenia, ewentualnie z daszkami
 • instalacja ławek odpowiednich dla otoczenia
 • oświetlenie – wymiana, zainstalowanie nowego lub uzupełnienie istniejącego
 • słupki – nasadzenie w ich miejsce żywopłotów lub krzewów
 • place rekreacyjne, odpoczynku dla dorosłych
 • meble na skwerach, w miejscach nadających się do odpoczynku – zaplanować/wymienić
 • fontanny i oczka wodne
 • instalacja koszy na śmieci do recyklingu
 • instalacja koszy na psie odchody
 • instalacja ławek lub przysiadaków dostosowanych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
 • punkty z workami dla psów
 • instalacje artystyczne – stworzenie dla nich miejsc
 • piesuary
 • postawienie słupków jako blokady przed parkowaniem samochodów
 • wymiana istniejących nieestetycznych koszy
 • zieleń zamiast słupków
 • miękka nawierzchnia w miejscach rekreacyjnych
 • utwardzenie miejsc, w których stoją ławki
 • instalacje artystyczne – odbudowanie tęczy na pl. Zbawiciela
 • mniej plastiku (jeśli już, to z recyklingu)

 

Ciągi komunikacyjne

 • naprawa, wymiana lub zbudowanie nowego chodnika
 • ścieżka rowerowa – nowa; naprawa lub przedłużenie starych ścieżek rowerowych
 • odgrodzenie ścieżek rowerowych od pieszych
 • zwężenie ulicy
 • dodawanie przejść dla pieszych
 • utworzenie lub przebudowa parkingu wzdłuż ulicy
 • likwidacja płotków oddzielających pasy jezdni
 • zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerów przed parkowaniem samochodów
 • likwidacja sygnalizacji świetlnej lub zmiana jej ustawienia
 • wyznaczenie przejazdów rowerowych przy wszystkich przejściach dla pieszych
 • nowe wejścia do parków – zaprojektować/ zmienić z uwzględnieniem rowerów
 • poszerzenie Marszałkowskiej do trzech pasów
 • oświetlenie ścieżek rowerowo-pieszych
 • zbudowanie nowych pasów do skrętu
 • ścieżki gruntowe dla biegaczy i rowerów
 • nowe ścieżki spacerowo-rowerowe, nowe piesze alejki
 • remont lub budowa nowych parkingów
 • wyremontowanie przejścia dla pieszych
 • przeniesienie istniejących lub stworzenie nowych przystanków
 • ujednolicenie chodników
 • kontrapasy rowerowe
 • więcej tramwajów, by ruch samochodowy się zmniejszał  
 • stworzenie kolejnej sygnalizacji świetlnej
 • zmiany kładek nad ulicami (likwidacja, budowa)
 • kładki nad ciekami wodnymi
 • likwidacja parkingu i utworzenie w jego miejsce parku lub terenu zieleni (m.in. na pl. Bankowym)
 • zamknięcie wylotów ulic lokalnych lub zrównanie ich do poziomu chodników
 • miejsce na jazdę na rolkach i hulajnogach
 • dzikie parkingi zamienić na tereny zieleni
 • zamknięcie Marszałkowskiej dla ruchu samochodowego (z wyłączeniem lokalnego i komunikacji miejskiej) i zrobienie deptaka
 • poszerzenie przystanków komunikacji

 

Inne

 • stworzenie odpowiednich dla otoczenia miejsc na rowery
 • miejsca pamięci – uporządkowanie, uatrakcyjnienie lub stworzenie
 • więcej punktów wypożyczania rowerów
 • parklety
 • zamiana asfaltu, kostki i innych twardych nawierzchni na zieleń
 • tereny dla psów
 • toalety publiczne
 • przysłonięcie zielenią nieatrakcyjnych budynków (np. kiosków, garaży) i ogrodzeń (siatek)
 • obsadzenie wałów ziemnych zielenią
 • ogrody deszczowe i kanały odwadniające
 • place zabaw dla dzieci
 • skatepark
 • likwidacja płotków tramwajowych
 • stojaki na książki – miejsce pozostawienia, wymiany i poczytania książek
 • miejsce do pikniku (do siedzenia na trawie)
 • stacja napraw rowerów
 • miejsca spotkań dla młodzieży
 • projekt nowego centrum lokalnego
 • modernizacja rowów retencyjnych
 • ogrody społecznościowe
 • uporządkowanie cieków wodnych
 • instalacja ekranu akustycznego
 • zazielenić Marszałkowską, nie zwężając jej.

 

Jeśli chcesz poznać podsumowanie dla Bemowa, Bielan, Żoliborza sprawdź w podsumowaniu opublikowanym tutaj >>>

 

Projekty koncepcji zielonego otoczenia opublikujemy wiosną. Będziemy o nich rozmawiali podczas drugiego etapu konsultacji.

 

Gotowe koncepcje zagospodarowania ulic i raport z konsultacji opublikujemy – zależnie od dzielnicy – w maju lub czerwcu 2018. Na podstawie koncepcji przygotowane zostaną projekty wykonawcze nasadzeń. Pierwsze drzewa posadzimy jeszcze w 2018 roku, projekty wymagające większych przekształceń będziemy realizować stopniowo w kolejnych sezonach.

 

Zielone ulice Bemowa, Bielan i Żoliborza - pierwszy etap za nami

Zielone ulice Bemowa, Bielan i Żoliborza – pierwszy etap za nami

Już wiemy, jakie są Wasze potrzeby związane z zielenią na ulicach Bemowa, Bielan i Żoliborza. Dziękujemy za wszystkie uwagi oraz za aktywny udział w pierwszym etapie konsultacji! Dzięki Wam powstała długa lista potrzeb. Teraz nasi projektanci i projektantki będą starali się uwzględnić je w pracach nad koncepcją zazieleniania ulic.

 

Oto, co od Was usłyszeliśmy:

 

Zieleń

 • dosadzenie zieleni (uzupełnienie drzew, krzewów, bylin) wzdłuż ulic
 • zagospodarowanie zielenią istniejących, ale mało atrakcyjnych skwerów, starych trawników
 • stworzenie stref buforowych z zieleni pomiędzy ulicą a chodnikiem (i budynkami mieszkalnymi); szczególnie zwracano uwagę na odcięcia od torowisk tramwajowych
 • stworzenie nowych skwerów
 • ochronić istniejącą bioróżnorodność, nie niszczyć charakteru otoczenia
 • wymiana chorych drzew na zdrowe
 • pielęgnacja zieleni
 • montowanie osłon dla drzew (ochrona przed uszkodzeniami)
 • dobór roślin do walki ze smogiem
 • zielone torowiska tramwajowe
 • urozmaicenie nasadzeń wzdłuż długiego ciągu komunikacyjnego
 • ujednolicenie nasadzeń w celu wprowadzenia harmonii
 • usuniecie drzew utrudniających komunikację (chodnik)
 • stworzenie mini parku
 • nasadzenia wysokich roślin jako ochronę trawników przed wjeżdżajacymi samochodami

 

Mała architektura

 • instalacja ławek
 • instalacja koszy na śmieci
 • wymiana istniejących nieestetycznych koszy
 • przemalowanie istniejących koszy
 • instalacja koszy na psie odchody
 • zmiana lokalizacji istniejących koszy
 • instalacja ławek dostosowanych dla ludzi starszych i z niepełnosprawnościami
 • zainstalowanie (lub wymiana) nowego oświetlenia
 • wymiana oświetlenia na lampy ledowe
 • zmiana istniejących lamp na pastorały (w celu podkreślenia historycznego charakteru ulicy - Żoliborz)
 • dodanie ciekawych elementów małej architektury, np. pergole

 

Ciągi komunikacyjne

 • naprawa (lub wymiana) chodnika
 • nowa ścieżka rowerowa
 • dodawanie przejść dla pieszych
 • utworzenie parkingu wzdłuż ulicy
 • przesunięcie przejścia dla pieszych
 • likwidacja niepotrzebnego chodnika
 • uregulowanie odpływów z chodnika
 • przedzielenie parkingów przejściami
 • przy wszystkich przejściach dla pieszych wyznaczyć przejazdy rowerowe
 • wyremontowanie przejścia dla pieszych
 • zlikwidować sygnalizację świetlną
 • zlikwidować pasy skrętu
 • zwęzić ulicę
 • ciągi pieszo-rowerowe na chodnikach
 • automatyczna detekcja pieszych zamiast żółtych przycisków na przejściach
 • relokacja przystanku

 

Inne

 • przysłonięcie zielenią nieatrakcyjnych budynków (np. kiosków, garaży) i ogrodzeń (siatek)
 • małe miejsca rekreacji
 • parklety
 • tereny dla psów
 • toalety publiczne
 • plac zabaw przy skwerze
 • naprawa ogrodzenia
 • miejsce do pikniku (do siedzenia na trawie)
 • rozszerzenie opracowania koncepcyjnego o więcej ulic (m.in. propozycja połączenia koncepcyjnego al. Wojska Polskiego wraz z Placem Inwalidów, ponieważ to jedno założenie urbanistyczne)
 • instalacja ekranu akustycznego
 • wyeksponowanie głazów narzutowych

 

Projekty zielonego otoczenia ulic Bemowa, Bielan i Żoliborza opublikujemy pod koniec marca. Będziemy o nich rozmawiali podczas drugiego etapu konsultacji.

 

Gotowe koncepcje zagospodarowania ulic i raport z konsultacji opublikujemy w maju 2018. Na podstawie koncepcji przygotowane zostaną projekty wykonawcze nasadzeń. Pierwsze drzewa posadzimy jeszcze w 2018 roku, projekty wymagające większych przekształceń będziemy realizować stopniowo w kolejnych sezonach.

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.
                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszaw

 

Załączniki: