nagłówek strony
-A A +A

Zmiany na ulicach "Miasta Ogrodu Sadyba"

Czas trwania: 
pon, 07/11/2016 (Cały dzień) - pon, 05/12/2016 (Cały dzień)
 
„Miasto Ogród Sadyba” to teren w obrębie ulic Limanowskiego – Gołkowska – św. Bonifacego – Powsińska, św. Bonifacego – Koronowska– Jeziorna – Okrężna – Ojcowska – Powsińska, św. Bonifacego – Powsińska – Nałęczowska – Sobieskiego.
 
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców dotyczącą wyłączenia ze stosowania soli podczas odśnieżania i usuwania śliskości ulic i chodników oraz wprowadzenia projektu organizacji ruchu polegającego na ustanowieniu stref ruchu o ograniczonej prędkości.
 
 
 
 
 
Czy zimą sypać sól na ulice?
 
Projekt zakłada odśnieżanie ulic pługiem bez użycia chemicznych środków zwalczających śliskość (np. soli), w obszarze ograniczonym ulicami „Miasta Ogrodu Sadyba”.
Zastosowanie takiego rozwiązania może skutkować:
 • poprawą warunków wegetacji przydrożnych drzew i krzewów,
 • ograniczeniem zanieczyszczenia gleby i wód oraz degradacji zieleni,
 • nienarażaniem zwierząt (w tym psów) na ryzyko urazu,
 • czystym obuwiem i nienaruszoną karoserią.
Ale także:
 • zwiększeniem śliskości ulic i chodników,
 • okresowym zaleganiem warstw śniegu, błota pośniegowego lub piasku, powodującym utrudnienia w parkowaniu, 
 • okresowymi utrudnieniami w odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.
 • dodatkowymi kosztami na czyszczenie kanalizacji deszczowej, która może być zapychana przez piasek.
 
Czy wprowadzić ograniczenie prędkości?
 
Projekt zakłada wprowadzenie strefy ruchu o ograniczonej prędkości (30 lub 40 km/h) w „Mieście Ogrodzie Sadyba”.
Wprowadzenie strefy ruchu o ograniczonej prędkości zakłada możliwość:
 • ustalenia jednej prędkości dla całego obszaru (30 lub 40 km/h), z wyjątkiem ulic przelotowych (50 km/h),
 • odpowiednie oznaczenie wjazdów do strefy ruchu o ograniczonej prędkości (np. oznakowanie pionowe, poziome, wyniesienie części nawierzchni, zawężenie jezdni, zmiana nawierzchni jezdni na początkowym odcinku strefy),
 • w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/godzinę wprowadzenia rozwiązań uspokajających ruch:
  • równorzędne skrzyżowania na osiedlowych ulicach, bez stałego uprzywilejowania jednej z krzyżujących się ulic (pierwszeństwo przejazdu wyłącznie dla pojazdów jadących z prawej strony), za wyjątkiem skrzyżowań z drogami głównymi; 
  • progi zwalniające i/lub wyniesione skrzyżowania; 
  • szerokie progi zwalniające; 
  • naprzemienne strefy do parkowania samochodów na ulicy (raz po lewej, raz po prawej stronie tej samej ulicy); 
  • brak znaków drogowych, powodujący zwiększenie u kierowcy poczucia ryzyka i konieczność jego każdorazowej samodzielnej oceny sytuacji na drodze,
 • w strefie ograniczenia prędkości do 40 km/godzinę nie można stosować ani progów zwalniających, ani wyniesionych skrzyżowań, ponieważ elementy te w sposób fizyczny ograniczają prędkość przejazdu do 30 km/godzinę. Można wprowadzić rozwiązania uspokajające ruch:
  • równorzędne skrzyżowania na osiedlowych ulicach, bez stałego uprzywilejowania jednej z krzyżujących się ulic (pierwszeństwo przejazdu wyłącznie dla pojazdów jadących z prawej strony), za wyjątkiem skrzyżowań z drogami głównymi;
  • naprzemienne strefy do parkowania samochodów na ulicy (raz po lewej, raz po prawej stronie tej samej ulicy);
  • brak znaków drogowych, powodujący zwiększenie u kierowcy poczucia ryzyka i konieczność jego każdorazowej samodzielnej oceny sytuacji na drodze.
Jakie efekty można uzyskać w „Mieście Ogrodzie Sadyba” dzięki strefie spowolnionego ruchu? 
 • piesi, rowerzyści, osoby starsze i z niepełnosprawnościami, którzy zwykle są słabszymi użytkownikami ruchu drogowego, poczują się bezpieczniej, szczególnie na wąskich ulicach, gdzie nie można stworzyć osobnych ścieżek dla rowerzystów i szerokich chodników dla pieszych,
 • dzieci będą mogły bezpieczniej chodzić do szkoły i jeździć na rowerach, ponieważ będą miały więcej czasu na dostrzeżenie zbliżających się samochodów i prawidłowe oszacowanie swojej odległości względem nich,
 • będzie mniej potrąceń zwierząt domowych (np. psów, kotów) lub mieszkających na otwartej przestrzeni (np. jeży).
Jakie negatywne efekty niesie za sobą wprowadzenie strefy spowolnionego ruchu?
W strefie ograniczenia prędkości do 30 km/godzinę stosuje się progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania, które w sposób fizyczny zmuszają kierowców do ograniczenia prędkości. Niestety, właśnie te elementy powodują zwiększenie poziomu hałasu powstającego od przejeżdżających przez nie samochodów. Są również źródłem dodatkowych drgań podłoża. Drgania te przenoszą się na wszystkie sztywne elementy w sąsiedztwie, tj. uzbrojenie podziemne terenu (rury wodociągowe, kanalizacyjne, kanały teletechniczne, komory ciepłownicze) i fundamenty wszystkich budowli. Dlatego też, ze względu na niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych szczegółowe przepisy dotyczące budowy progów zwalniających nakazują lokalizować je w pewnym oddaleniu od niektórych elementów uzbrojenia podziemnego terenu.
 

Konsultacje społeczne trwały do 5 grudnia 2016 r.

Przeczytaj RAPORT


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 • Przyjdź na  spotkanie informacyjno-konsultacyjne które odbędzie się w sobotę,19 listopada, o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej, przy ul. Okrężnej 80.

 

 

 • Pozostaw wypełnioną ankietę w urnie/ skrzynce konsultacyjnej:
 1. Nabo Cafe, ul. Zakręt 8
 2. Pracownia Sztuki Dziecka, ul. Okrężna 5
 3. Restauracja Zegarmistrzowska, ul. Muszyńska 23
 4. Dom prywatny (skrzynka na ogrodzeniu), ul. Okrężna 44C
 5. Dom prywatny (skrzynka na ogrodzeniu), ul. Zdrojowa 22
 6. Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945, ul. Jeziorna 5/9
 7. Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej, ul. Okrężna 80
 8. Gimnazjum nr 10 im. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Limanowskiego 9
 9. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXV, ul. św. Bonifacego 90

 


Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Mokotów

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                           w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Załączniki: 
Plik: ulotka informacyjna do pobrania w .pdf, rozmiar pliku: 1323.61 KB
Pobierz
Plik: Raport z konsultacji społecznych, rozmiar pliku: 2230.25 KB
Pobierz