nagłówek strony
-A A +A

Dodaj uwagi do poszczególnych PARAGRAFÓW ZARZĄDZENIA w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Czas trwania: 
pt, 01/03/2013 - 09:00 - pt, 29/03/2013 - 23:59

Poniżej znajduje się projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z podziałem na paragrafy

Do każdego z paragrafów można zgłosić uwagi. Dla ułatwienia, prosimy o kopiowanie danego zapisu do swojej wypowiedzi i zaznaczanie proponowanej zmiany poprzez podkreślenie lub pogrubienie. Prosimy o uzasadnianie proponowanej zmiany.

Pytania lub ogólne uwagi dotyczące konsultowanych dokumentów można wpisać na FORUM.
 
Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.
 

Paragraf 5

Anonim

 pkt 2 zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku 

 

 

W żadnym paragrafie zarówno ustawy jak i rozporządzenia nie jest podany czas w jakim Kierownik komórki ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek Wnioskodawcom. Określenie "niezwłocznie" jest bardzo enigmatyczne, zwłaszcza, że inne terminy są określone dosyć dokładnie np. do 10 dni powołuje komisję, do 40 dni sporządza raport z wykonania.

Wnioskodawca powinien wiedzieć  w jakim czasie powinien otrzymać odpowiedź, czy w ciągu 30 dni czy może czekać pół roku. Najbardziej realne jest  otrzymanie odpowiedzi w ciągu 30 dni.

 

pkt 3

 

w przypadku skierowania wniosku do realizacji, uzgadnia z wnioskodawcami -  niezwłocznie

 

Tu tez powinien być sprecyzowany termin. Do 7 dni wydaje sie być realnym terminem.

 

Załącznik nr 1

Gnieszka (niezweryfikowany)

widzę konieczność zdefiniowania poszczególnych kryteriów. Nie są bowiem jednoznaczne i mogą zaistnieć duże różnice interpretacyjne ze strony wnioskodawców i urzędników oceniających wniosek.

Ingeborga (niezweryfikowany)

WKLEJAM JESZCZE RAZ, BO ZNIKNĘŁO:

Kolejność rubryk dotyczacych "budżetu" inicjatywy jest myląca. Moim zdaniem o wiele łatwiejsza do wypełniania, bardziej intuicyjna byłaby taka kolejność:

- szacunkowy wkład wnioskodawcy (ilośc zadeklarowanych godzin pracy społecznej, wkłąd rzeczowy, wkład finansowy)

- szacunkowy wkład finansowy i rzeczowy m.st. Warszawa

- szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania

 

Jeśli chcemy, żeby wniosek mogły wypełniać grupy mieszkańców, musimy im to jak najbardziej ułatwić. Dlatego może warto byłoby dodać pytania pomocnicze do najtrudniejszych pytań (np. OPIS STANU PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA albo CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA - jak to mierzyć? jakie są wskaźniki?) i dać informację, jak można wyceniać godzinę pracy społecznej

 

 

Odpowiedź Centrum Komunikacji Społecznej

Poprzednia Pani wypowiedź nie zniknęła, została przez Panią dodana jako uwaga do zapisów uchwały a nie zarządzenia http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja_dokumentu/uwagi-do-poszczegolnych-rozdzialow-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-trybu-i-szczeg

 

Załącznik nr 2

Uwaga przesłana mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Komisję Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających

 

 

2. Sprawozdanie z wzajemnych świadczeń,

 

A. Po stronie wnioskodawcy (sporządzają wnioskodawcy):

  1. zestawienie świadczeń pracy społecznej
  2. zestawienie świadczeń rzeczowych
  3. zestawienie dokumentów (w tym faktur i rachunków)

B. Po stronie m.st. Warszawy (sporządza kierownik komórki):

  1. zestawienie świadczeń rzeczowych
  2. zestawienie dokumentów (w tym faktur i rachunków)

 

Proponujemy także utworzenie księgi / bazy inicjatyw lokalnych, zbierających dane o wszystkich inicjatywach realizowanych w Warszawie.

 

UZASADNIENIE

Sformułowanie „zestawienie faktur” może być rozumiane zbyt wąsko. Dowodami księgowymi są też Rachunki.