nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

18/12/2014 (Cały dzień) - 17/01/2015 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
18/12/2014 (Cały dzień) - 16/01/2015 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie dzielnicy Bielany

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
10/12/2014 (Cały dzień) - 12/01/2015 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje pojektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (dąb szypułkowy, ul. Fosa 17, Ursynów)

Prezydent m. st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
08/12/2014 (Cały dzień) - 07/01/2015 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektów dokumentów z zakresu świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawa

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projekt...
05/12/2014 (Cały dzień) - 29/12/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (bez czarny, rosnący w Warszawie przy ul. Filtrowej 71).

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
05/11/2014 (Cały dzień) - 26/11/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje dla organizacji pozarządowych na Pradze-Południe

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach na temat formy dystrybucji środków na rzecz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w Dzielnicy Praga-Południe: konkursy dotacyjne, czy małe...
21/10/2014 (Cały dzień) - 13/11/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (dąb szypułkowy) przy ul. Jana Rosoła 20.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
14/10/2014 (Cały dzień) - 30/10/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na lata 2014-2020

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu...
19/09/2014 (Cały dzień) - 08/10/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu...
23/07/2014 (Cały dzień) - 20/08/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: W sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody wiązu szypułkowego, ul. St. Kostki Potockiego.

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...