nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

12/06/2014 (Cały dzień) - 18/07/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
05/06/2014 (Cały dzień) - 29/06/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projeku Programu Współpracy na 2015 rok.

Skonsultuj projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok! Przeczytaj projekt i zgłoś swoje uwagi. Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia...
21/05/2014 (Cały dzień) - 12/06/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Mikołaja Trąby

Prezydent m. st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
29/04/2014 (Cały dzień) - 01/10/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi.   Jest to dokument strategiczny wyznaczający na najbliższych kilka...
17/03/2014 (Cały dzień) - 08/04/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wesoła

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
06/03/2014 (Cały dzień) - 02/04/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Wilanów

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
06/03/2014 (Cały dzień) - 30/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Bielany

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
06/03/2014 (Cały dzień) - 30/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Ochota

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
06/03/2014 (Cały dzień) - 17/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku wiąz szypułkowy ul. Marymonckiej 34 w dzielnicy Bielany

Prezydent m. st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjachprojektu...
24/02/2014 (Cały dzień) - 17/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy przy ul. Sąsiedzkiej w Dzielnicy Białołęka

Prezydent m. st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...