nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

17/02/2014 (Cały dzień) - 12/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Żoliborz

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
12/02/2014 (Cały dzień) - 10/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wawer

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
12/02/2014 (Cały dzień) - 09/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ursynów

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
12/02/2014 (Cały dzień) - 07/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
12/02/2014 (Cały dzień) - 06/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ursus

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
12/02/2014 (Cały dzień) - 06/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Praga Południe

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w...
12/02/2014 (Cały dzień) - 05/03/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
06/02/2014 (Cały dzień) - 01/03/2014 (Cały dzień)

Dla NGO: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Żaryna

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
21/01/2014 (Cały dzień) - 11/02/2014 (Cały dzień)

Dla NGO: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Paryskiej

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
30/12/2013 (Cały dzień) - 21/01/2014 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie dzielnicy Włochy

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...