nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

29/11/2013 (Cały dzień) - 24/12/2013 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody obszaru w obrębie Lasu Kabackiego

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
14/11/2013 (Cały dzień) - 05/12/2013 (Cały dzień)

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
26/10/2013 - 09:50 - 16/11/2013 - 17:06

DLA NGO: Projekt uchwały ws. określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialaności w zakresie...

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3...
24/07/2013 - 12:52 - 13/09/2013 - 23:59

Dla NGO: Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 - przedłużony termin składania uwag do 13 września!

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
27/06/2013 - 08:00 - 18/07/2013 - 23:59

Dla NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej ...

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
27/06/2013 (Cały dzień) - 19/07/2013 (Cały dzień)

Dla NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy ws. ustanowienia pomnika przyrody

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze niebieskim 11/06/2013 - 09:00 - 02/07/2013 - 23:59

Dla NGO: Ustanowienia pomnika przyrody – głazu narzutowego przy Rakowieckiej 4

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze żółtym - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 04/06/2013 - 11:00 - 01/07/2013 - 00:16

Dla NGO: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze niebieskim - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 21/05/2013 - 17:37 - 12/06/2013 - 12:38

Dla NGO: Program Rozwoju Pieczy Zastępczej (tj. opieki zastępczej)

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze żółtym - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 14/05/2013 - 10:00 - 09/06/2013 - 23:59

Dla NGO: Skonsultuj projekt programu współpracy na 2014 rok

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy...