nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje z NGO

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaproszone są do konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

27/06/2013 - 08:00 - 18/07/2013 - 23:59

Dla NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zasad udzielania dotacji celowej ...

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
27/06/2013 (Cały dzień) - 19/07/2013 (Cały dzień)

Dla NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy ws. ustanowienia pomnika przyrody

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze niebieskim 11/06/2013 - 09:00 - 02/07/2013 - 23:59

Dla NGO: Ustanowienia pomnika przyrody – głazu narzutowego przy Rakowieckiej 4

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze żółtym - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 04/06/2013 - 11:00 - 01/07/2013 - 00:16

Dla NGO: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze niebieskim - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 21/05/2013 - 17:37 - 12/06/2013 - 12:38

Dla NGO: Program Rozwoju Pieczy Zastępczej (tj. opieki zastępczej)

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze żółtym - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 14/05/2013 - 10:00 - 09/06/2013 - 23:59

Dla NGO: Skonsultuj projekt programu współpracy na 2014 rok

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze niebieskim 30/04/2013 (Cały dzień) - 22/05/2013 (Cały dzień)

Dla NGO: Ustanowienie pomnika przyrody – lipa srebrzysta przy ul. Biały Kamień na Mokotowie

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...
09/04/2013 (Cały dzień) - 30/04/2013 (Cały dzień)

Dla NGO: Zniesienie statusu pomników przyrody – 6 drzew w różnych lokalizacjach

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...
09/04/2013 - 12:52 - 30/04/2013 - 02:37

Dla NGO: Ustanowienie pomnika przyrody – grupa głazów narzutowych na terenie Skweru Alojzego Pawełka przy ul. Prądzyńskiego

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...
ikonka przedstawiająca dokument w kolorze niebieskim - Zespół Konsultacji Społecznych i Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej CKS UM 02/04/2013 (Cały dzień) - 22/04/2013 (Cały dzień)

Dla NGO: Ustanowienie pomnika przyrody – głaz narzutowy przy al. Krakowskiej 206

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia...