nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

25/01/2021 - 12/03/2021

Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej?

Pracujemy nad wprowadzeniem zmian do aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.   Co to jest Studium   Studium to dokument, który określa politykę przestrzenną całego miasta na wiele lat. Decyduje m.in....
14/04/2020 - 31/05/2020

Gdzie powstaną nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych?

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy". Już niedługo w Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do niskoemisyjnych środk...
01/10/2019 - 03/11/2019

Jakie standardy węzłów przesiadkowych?

Opracowujemy standardy i wytyczne projektowe dla warszawskich węzłów przesiadkowych. Dokument będzie miał wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół nich, m.in. na zagospodarowanie terenu, estetykę, zieleń, system informacji pasażerskiej, wyposażenie...
07/06/2019 - 29/07/2019

Jaki plan miejscowy dla Wiśniewa w rejonie ul. Fleminga?

Plan miejscowy wpłynie na rozwój Twojej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.   Konsultacje społeczne trwały od 7 czerwca do 29 lipca 2019
29/04/2019 - 29/05/2019

Jaki plan miejscowy dla Choszczówki? Zbieranie wniosków

Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi jak będzie można ją urządzić.   Konsultacje trwały od 29 kwietnia do 29 maja 2019 roku  
02/04/2019 - 23/06/2019

Jakie zmiany tras autobusów po otwarciu nowych stacji metra na Pradze-Północ i Targówku?

Jakimi trasami będą jeździły autobusy po otwarciu trzech nowych stacji metra na Pradze-Północ i Targówku? Z jaką częstotliwością? Rozpoczynamy konsultacje społeczne o nowym układzie komunikacyjnym w tej części Warszawy.   Jesienią oddamy do użytku...
25/02/2019 - 17/03/2019

Jak Warszawa przygotuje się na zmiany klimatu?

Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy.    Dokument opisuje kluczowe zagrożenia, wynikające ze zmian klimatu i związane z nimi obszary ryzyka dla Warszawy i jej mieszkańców....
20/02/2019 - 14/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Białołęka?

Konieczne jest dostosowanie statutów dzielnic do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.   Konieczne jest dostosowanie statutów dzielnic do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.   Rada m.st. Warszawy Uchwałą...
29/01/2019 - 14/03/2019

Jaki obszar Starych Świdrów w przyszłości?

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starych Świdrów na Białołęce są kontynuacją projektu "Osiedla Warszawy" z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z 14 lokalizacji wskazanych przez Biuro Architektury i Planowania...
06/12/2018 - 05/01/2019

Zmieńmy ulice Białołęki. Zobacz koncepcje zmian (II etap konsultacji)

W czerwcu rozmawialiśmy z Wami, jak poprawić przestrzeń wokół niektórych ulic Białołęki: Mehoffera, Świderskiej, Myśliborskiej, Strumykowej, Modlińskiej, Marywilskiej i Czołowej.   Pytaliśmy o Wasze potrzeby, o nową zieleń, ławki, kosze na...