nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

06/10/2022 - 30/11/2022

Jaki plan miejscowy okolic tzw. Ściany Wschodniej – część B – rejon Traugutta?

Trwają prace nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej – część B – rejon ulicy Traugutta.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany...
04/05/2022 - 27/06/2022

Jaki plan miejscowy dla Muranowa – część wschodnia?

​​​​​​​Trwają prace nad planem miejscowym dla Muranowa – część wschodnia. ​​​​​ Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i...
15/11/2021 - 22/12/2021

Jaki plan miejscowy rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego – część II?

Trwają prace nad planem miejscowym rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego – część II.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in....
27/10/2021 - 25/11/2021

Warszawa różnorodna – czyli jaka? (2 etap)

Opracowaliśmy projekt polityki różnorodności społecznej dla Warszawy. W dokumencie opisaliśmy wartości i zasady, które są związane z koncepcją miasta włączającego (inkluzywnego). Określiliśmy również rekomendacje działań wspierających ró...
27/10/2021 - 22/12/2021

Jaki plan miejscowy dla rejonu placu Grzybowskiego?

Trwają prace nad planem miejscowym dla rejonu Placu Grzybowskiego.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice...
18/08/2021 - 08/10/2021

Jaka Młoda Warszawa?

Przygotowaliśmy projekt polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. W dokumencie określiliśmy priorytety, wartości i postawy, które są kluczowe w pracy z młodzieżą. Będą one wytycznymi dla władz miasta, miejskich instytucji i wszystkich podmiotów wspó...
07/06/2021 - 19/07/2021

Jaki plan miejscowy rejonu Powiśla Południowego?

Trwają prace nad częściowym, ponownym wyłożeniem planu miejscowego rejonu Powiśla Południowego w Śródmieściu.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być...
26/05/2021 - 23/06/2021

Jaki plan miejscowy rejonu ul. Agrykola?

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym rejonu ul. Agrykola w Śródmieściu.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane...
14/05/2021 - 17/06/2021

Jaki plan miejscowy Nowego Miasta?

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym rejonu Nowego Miasta.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place...
30/04/2021 - 28/05/2021

Jaki Program Usługi blisko domu?

Jak poprawić dostępność i jakość usług społecznych w Warszawie?   Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program...