nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

11/02/2013 - 04/03/2013

Rembertów. Kierunek – Rozwój!

Urząd Dzielnicy Rembertów planuje stworzyć dokument określający kierunki rozwoju dzielnicy do 2020 roku. W związku z tym rozpoczął konsultacje społeczne, których celem jest zebranie uwag i opinii na temat projektu „Programu Rozwoju Dzielnicy Rembert...
10/01/2013 - 02/03/2013

Gdzie mają powstać 3 dodatkowe stacje Veturilo na Ochocie?

W marcu 2013 r. na Ochocie uruchomionych zostanie 9 planowych stacji Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo, finansowanych ze środków Zarządu Transportu Miejskiego. Z uwagi na ogromne zainteresowanie, Zarząd Dzielnicy Ochota podjął decyzję o uruchomieniu...
05/11/2012 - 30/12/2012

Skonsultuj, jak konsultować z mieszkańcami

Konsultacje społeczne są niezwykle ważnym narzędziem dialogu władzy z mieszkańcami. Do tej pory w Warszawie nie mieliśmy aktu prawnego, który regulowałby tryb i zasady przeprowadzania konsultacji.   Teraz poddajemy pod konsultacje uchwałę i zarządzenie, w...
06/10/2012 - 11/12/2012

Zmieniamy "małe" podwórko przy Tarczyńskiej 11

Urząd Dzielnicy Ochota, w ramach mikroprogramu rewitalizacji, planuje przeprowadzenie wiosną przyszłego roku remontu tzw. „małego” podwórka przy ul. Tarczyńskiej 11. Środki przeznaczone na remont pozwolą na wykonanie nawierzchni, przygotowanie...
19/09/2012 - 10/11/2012

Wawer. Kierunek Kultura!

Urząd Dzielnicy Wawer planuje stworzyć dokument określający kierunki rozwoju kultury w dzielnicy. Z tego powodu rozpoczął konsultacje społeczne, których celem jest wypracowanie założeń do programu rozwoju kultury w Wawrze.   Mieszkasz w Wawrze? Masz pomysły...
06/09/2012 - 24/11/2012

Zaplanuj z nami budżet Domu Kultury Śródmieście!

Dom Kultury Śródmieście (DKŚ) wspólnie z Fundacją Pole Dialogu i Urzędem Dzielnicy Śródmieście realizuje projekt, który pozwoli mieszkańcom Śródmieścia współdecydować o zagospodarowaniu budżetu programowego DKŚ na kolejny rok....
11/06/2012 - 01/07/2012

Konsultacje w sprawie zmiany granicy między dzielnicami Ochota i Wola

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Wola i Ochota w rejonie Al. Jerozolimskich 136.   Przedmiotem konsultacji jest zmiana granicy Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i granicy Dzielnicy Wola...
23/05/2012 - 17/06/2012

Wybieg dla psów w parku im. Z. Malickiego na Ochocie?

Do Urzędu Dzielnicy Ochota, z wnioskiem o utworzenie wybiegu dla psów w parku im. Z. Malickiego, wystąpiła grupa mieszkańców. Dzielnica chciałaby poznać opinię większej liczby mieszkańców w tej sprawie. Konsultacje są okazją do dyskusji na temat...
13/04/2012 - 14/05/2012

Jak ocieplić Chłodną? Działania kulturalno-społeczne na ulicy Chłodnej

Celem Dzielnicy Wola jest ożywienie i skoncentrowanie na ul. Chłodnej życia kulturalnego, czego zaczątkiem była rewitalizacja ulicy w latach 2010-2011. Dzięki konsultacjom społecznym dzielnica chciałaby poznać opinie mieszkańców na temat...
09/04/2012 - 30/05/2012

Włącz 3 wiek! Konsultacje społeczne programu "Warszawa Przyjazna Seniorom"

Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest w głównej mierze zebranie uwag i opinii na temat Programu. Chcemy dowiedzieć się, czy zapisane w Programie priorytety i działania są zrozumiałe i odpowiadają na potrzeby osób...