nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

09/10/2015 - 30/10/2015

Rozwój ruchu pieszego w Warszawie

W ramach realizacji polityki transportowej Urząd Miasta przygotował Politykę tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego, której głównym celem jest zwiększenie roli i jakości transportu pieszego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich...
28/09/2015 - 15/12/2015

Falenica nasze centrum

W przyszłym roku planowana jest modernizacja targowiska w Falenicy.   Chcesz mieć wpływ na jego wygląd?   Chcesz podzielić się z nami pomysłami na zagospodarowanie centrum osiedla Falenica?    Weź udział w konsultacjach społecznych...
28/09/2015 - 31/10/2015

Zaplanuj z nami park na Ursynowie!

Zapraszamy mieszkańców Ursynowa do udziału w konsultacjach społecznych związanych z planami zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej.   Chcesz mieć realny wpływ na to jak powinien zostać...
11/09/2015 - 08/10/2015

Wymyślmy Razem Dolinę Służewską

Zapoznaj się z propozycjami zagospodarowania Parku Dolina Służewska, weź udział w warsztatach, zgłoś swoje uwagi i pomysły. Stwórzmy razem nową zieloną przestrzeń przyjazną dla wszystkich mieszkańców Mokotowa!     Wychodząc na przeciw...
16/09/2015 - 06/10/2015

Konsultacje w sprawie zmiany granicy między dzielnicami Mokotów i Wilanów

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Mokotów i Wilanów w rejonie skrzyżowania ul. Nałęczowskiej z ul. Jana III Sobieskiego.   Zapraszamy mieszkańców Warszawy do...
03/09/2015 - 13/10/2015

Jakie Veturilo po 2016 roku?

Jak ma się zmienić system rowerów miejskich Veturilo? Ile ma być wypożyczalni i gdzie się znajdą? Co można poprawić, by system był jak najlepszy? Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące przyszłości rowerów Veturilo w Warszawie.   System Veturilo...
01/09/2015 - 22/09/2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2016

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.   Podstawą niniejszego dokumentu są zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października...
24/08/2015 - 16/09/2015

Jaka ma być Miodowa?

W przyszłym roku planowany jest generalny remont ul. Miodowej. Ma ona szansę stać się elegancką ulicą, z równą jezdnią i chodnikami.   O to, jak dokładnie ma wyglądać, pytamy mieszkańców – na uwagi czekamy do 16 września.   Remont ul....
21/08/2015 - 15/09/2015

Skonsultuj projekt dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy"

Czyste powietrze w Warszawie, zdrowe środowisko dla Ciebie Skonsultuj Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”!   Warszawa od kilku lat prowadzi działania mające na celu włączenie się w realizację unijnej polityki klimatycznej 3x20...
14/06/2015 - 17/07/2015

Jakie Pole Mokotowskie? – etap konsultacji społecznych dotyczący rodzajów aktywności, jakie powinny być obecne na terenie parku

Obszar parku Pole Mokotowskie powiększa się właśnie o tereny wykorzystywane wcześniej na cele przemysłowe i usługowe, między innymi tereny po Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Pomysłem Miasta st. Warszawy na reaktywację tej części parku jest...