nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

13/04/2012 - 14/05/2012

Jak ocieplić Chłodną? Działania kulturalno-społeczne na ulicy Chłodnej

Celem Dzielnicy Wola jest ożywienie i skoncentrowanie na ul. Chłodnej życia kulturalnego, czego zaczątkiem była rewitalizacja ulicy w latach 2010-2011. Dzięki konsultacjom społecznym dzielnica chciałaby poznać opinie mieszkańców na temat...
09/04/2012 - 30/05/2012

Włącz 3 wiek! Konsultacje społeczne programu "Warszawa Przyjazna Seniorom"

Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest w głównej mierze zebranie uwag i opinii na temat Programu. Chcemy dowiedzieć się, czy zapisane w Programie priorytety i działania są zrozumiałe i odpowiadają na potrzeby osób...
09/03/2012 - 02/04/2012

Konsultacje społeczne projektu programu "Innowacyjna Warszawa 2020"

Przekaz, z jakim Urząd m.st. Warszawy wychodzi do mieszkańców, jest jasny: bez Waszego udziału miejskie strategie i programy nie będą pełne. Jak powinniśmy wspierać nowoczesną przedsiębiorczość w stolicy? Rozwijanie powiązań sfery nauki i biznesu leży w naszym...
27/02/2012 - 22/03/2012

Stwórz swój własny "magiczny" park na Białołęce!

Urząd Dzielnicy Białołęka chce stworzyć, we wschodniej części Białołęki, przy ul. Magicznej nowy teren rekreacyjno-sportowy. Zależy nam, aby było to miejsce, w którym atrakcje dla siebie znajdą zarówno rodziny z małymi dziećmi, jak i...
22/02/2012 - 15/03/2012

Jednokierunkowa Strąkowa? Konsultacje zmiany organizacji ruchu

Rejon osiedla Jelonki Międzyprzemysłami na Woli jest jednym z głównych łączników między Bemowem a centrum miasta. Projekt, który konsultuje Dzielnica, przewiduje skierowanie ruchu z Bemowa do centrum miasta przez Wolę, z pominięciem ulicy Strąkowej...
01/12/2011 - 15/02/2012

Targowiska jednodniowe – gdzie mają powstać miejsca handlu na Woli?

Urząd Dzielnicy Wola chciałby utworzyć sieć jednodniowych bazarów. Targowisko jednodniowe to wyznaczone miejsce (nadzorowane przez służby miejskie), gdzie w wybranym dniu tygodnia handlujący mogliby - po uiszczeniu symbolicznej opłaty targowej - sprzedawać...
09/11/2011 - 14/12/2011

Założenia programowe do strategii rozwoju kultury dla Dzielnicy Targówek do 2020 r.

Urząd Dzielnicy Targówek chce stworzyć wspólnie z mieszkańcami Strategię Rozwoju Kultury na Targówku do 2020 roku. Zdajemy sobie sprawę, że oferta kulturalna świadczona przez placówki kultury dla mieszkańców Targówka nie...
07/11/2011 - 24/11/2011

Skonsultuj statuty Rad Osiedli w Wawrze

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców nt. projektowanych statutów osiedli oraz dostosowanie projektowanych statutów do oczekiwań uczestników konsultacji.                    ...
05/08/2011 - 26/08/2011

Most Północny czy Most im. Marii Skłodowskiej-Curie?

Grupa Radnych m.st. Warszawy zaproponowała, aby nowy most po oddaniu do użytku nazwać imieniem Marii Skłodowskiej-Curie. Wnioskodawcy uważają, że nadanie imienia Marii Skłodowskiej-Curie budowanemu mostowi będzie hołdem Stolicy złożonym warszawiance, Polce znanej na...
22/06/2011 - 12/07/2011

Jakie nazwy dla stacji II linii metra na Woli

Jaka powinna być nazwa stacji metra: praktyczna wskazująca na położenie związane z nazewnictwem ulic lub obiektów, czy historyczna - związana z nazwą rejonu dzielnicy? Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wola przedstawiła...