nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

07/11/2011 - 24/11/2011

Skonsultuj statuty Rad Osiedli w Wawrze

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców nt. projektowanych statutów osiedli oraz dostosowanie projektowanych statutów do oczekiwań uczestników konsultacji.                    ...
05/08/2011 - 26/08/2011

Most Północny czy Most im. Marii Skłodowskiej-Curie?

Grupa Radnych m.st. Warszawy zaproponowała, aby nowy most po oddaniu do użytku nazwać imieniem Marii Skłodowskiej-Curie. Wnioskodawcy uważają, że nadanie imienia Marii Skłodowskiej-Curie budowanemu mostowi będzie hołdem Stolicy złożonym warszawiance, Polce znanej na...
22/06/2011 - 12/07/2011

Jakie nazwy dla stacji II linii metra na Woli

Jaka powinna być nazwa stacji metra: praktyczna wskazująca na położenie związane z nazewnictwem ulic lub obiektów, czy historyczna - związana z nazwą rejonu dzielnicy? Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wola przedstawiła...
23/05/2011 - 29/07/2011

Konsultacje Programu Rozwoju Kultury

Biuro Kultury zaprosiło do współpracy ekspertów, którzy wspólnie stworzyli dokument Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Określa on cele i obszary polityki kulturalnej Warszawy na najbliższe 9...
13/03/2011 - 27/10/2011

Czy uhonorować Ferenca Liszta na Żoliborzu?

Cel: Skonsultowanie ze społecznością lokalną czy należy uhonorować Ferenca Liszta na Żoliborzu, znalezienie godnego miejsca upamiętnienia- wybranie go wśród podanych pomysłów, lub podanie swojej propozycji. Zebranie opinii negatywnych i powodów dla...
ikonka "sąsiedzi" 14/03/2011 - 09/05/2011

Co ma się dziać w Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja”?

Celem konsultacji było dostosowanie oferty programowej Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” do potrzeb mieszkańców Dzielnicy Mokotów.   Władze Dzielnicy chciały poszerzyć swoją wiedzę o problemach nurtujących mieszkańc...
07/03/2011 - 06/05/2011

Konsultacje projektu Planu zarządzania dla Starego Miasta

Konsultacje projektu dokumentu, który zostanie przekazany do Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO. Poprzez właściwe zarządzanie miejscem światowego dziedzictwa i strefą buforową, chcemy stworzyć część miasta, w której harmonijnie współegzystują...
18/02/2011 - 11/03/2011

W Ogrodzie Krasińskich szykują się zmiany

Ogród Krasińskich to park, który znajduje się w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Jego granice wyznaczają: od północy ul. Świętojerska, od zachodu ul. Bohaterów Getta oraz al. Andersa, od wschodu Plac Krasińskich. Od południa...
09/02/2011 - 04/03/2011

Jak powinny kursować autobusy w trakcie budowy II linii metra?

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował projekt funkcjonowania komunikacji miejskiej w czasie kolejnych etapów budowy centralnego odcinka II linii metra. Zmiany obejmą nie tylko Śródmieście, ale również Bemowo, Wolę, Pragę Północ, Targ...
20/10/2010 - 10/11/2010

Jak parkować na Człuchowskiej?

Urząd Dzielnicy Bemowo zastanawia się, jak rozwiązać problem parkowania przy ul. Człuchowskiej.   Możliwe jest: - utworzenie wzdłuż ulicy miejsc postojowych - budowa parkingu dla mieszkańców, w pobliżu Komisariatu Policji przy ul. Raginisa.    ...