Get Adobe Flash player
-A A +A

Konsultacje

04/09/2017 - 24/09/2017

Jaki ma być park przy ul. Anieli Krzywoń?

Wkrótce powstanie koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Anieli Krzywoń na Bemowie. Chcesz mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał przyszły park? Weź udział w konsultacjach.   Od 2016 obowiązuje na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania...
01/09/2017 - 21/09/2017

Konsultacje w sprawie zmiany statutu Targówka, polegającej na zmianie granic dzielnicy

Zapraszamy mieszkańców Targówka do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Praga-Północ i Targówek.   Projektowana zmiana zakłada, że teren między torami kolejowymi (linia w kierunku Legionowa) a ul. Piotra...
31/08/2017 - 22/09/2017

Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania alkoholu.  Podstawą niniejszego dokumentu są zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o...
04/09/2017 - 10/10/2017

Tworzymy żoliborskie Miejsce Aktywności Lokalnej

Już niebawem – z początkiem 2018 roku – powstanie pierwsze Miejsce Aktywności Lokalnej na Żoliborzu. Zanim to się jednak stanie, lokal przy ul. Marii Kazimiery 20/1 wymaga odpowiedniej adaptacji.   Chcemy, aby było to miejsce, gdzie żoliborzanie...
06/07/2017 - 22/09/2017

Jakie miejsce dla mieszkańców przy al. Armii Ludowej?

Już niebawem przy alei Armii Ludowej 9 powstanie nowe miejsce dla mieszkańców. Zanim to jednak nastąpi konieczny jest solidny remont lokalu i zaaranżowanie wnętrza.   Chcemy, by to miejsce było przyjazne, wygodne i odpowiadało na potrzeby os...
30/06/2017 - 06/10/2017

Jaka polityka mieszkaniowa dla Warszawy: Mieszkania2030?

11 lipca rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu polityki mieszkaniowej Mieszkania2030   Polityka wyznacza nowe kierunki dla rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Ma na celu podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych mieszkańców naszego...
28/06/2017 - 06/09/2017

Jaki program „Warszawa przyjazna pracy”?

Program „Warszawa przyjazna pracy” określi, co samorząd może robić, by zatrudnienie rosło, a warszawski rynek pracy rozwijał się.   Projekt programu będzie przewidywał: - rozwijanie współpracy z uczelniami - uzupełnianie miejskiej oferty...
09/06/2017 - 31/07/2017

Konsultacje zmian nazw wybranych ulic

W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę, która nakazuje, aby osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic.   Oznacza to, że wszystkie samorządy w Polsce muszą zmienić...
05/06/2017 - 16/07/2017

Ładnie – dzięki warszawskiej uchwale krajobrazowej!

5 czerwca rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który uporządkuje przestrzeń naszego miasta.   Wygląd naszego otoczenia i sposób jego ukształtowania mają kluczowy wpływ na jakość życia...
01/06/2017 - 19/07/2017

Przebudowa al. Bohaterów Września

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii na temat dwóch wariantów koncepcji projektu przebudowy układu drogowego al. Bohaterów Września, które wiążą się z odrębnymi uwarunkowaniami. W wyniku konsultacji chcemy wybrać - oraz ewentualnie...