nagłówek strony
-A A +A

Konsultacje

08/03/2019 - 29/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Praga-Północ?

Planujemy dostosować statut dzielnicy do nowych przepisów. Możesz zgłosić swoje uwagi.   Konsultacje już się zakończyły, trwały do 28 marca 2019 roku Przeczytaj raport z tych konsultacji >>> Załącznik do raportu - opis akcji informacyjnej >...
04/03/2019 - 26/03/2019

Jaki plan miejscowy w rejonie skweru Orszy?

Rozmawialiśmy z Wami o tym, jak zmienić skwer Orszy i jego najbliższą okolicę. Potem odbył się konkurs architektoniczno-urbanistyczny (konkurs na Centrum Lokalne Skwer Orszy – zobacz wyniki). Teraz chcemy zapisać to w planie miejscowym.   Konsultacje trwały...
25/02/2019 - 17/03/2019

Jak Warszawa przygotuje się na zmiany klimatu?

Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy.    Dokument opisuje kluczowe zagrożenia, wynikające ze zmian klimatu i związane z nimi obszary ryzyka dla Warszawy i jej mieszkańców....
22/02/2019 - 18/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Wilanów?

Konieczne jest dostosowanie statutów dzielnic do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.   Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr VI/64/2019 z 25 stycznia 2019 roku wystąpiła do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie...
22/02/2019 - 18/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Wola?

Planujemy dostosować Statut Dzielnicy Wola do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.   W związku z ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,...
22/02/2019 - 18/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Włochy?

Planujemy dostosować statut dzielnicy Włochy do nowych przepisów. Możesz zgłosić swoje uwagi.     Konsultacje zakończyły się, trwały do 17 marca 2019 roku Zobacz proponowane zmiany w statucie dzielnicy >>> Zapoznaj się z raportem >...
21/02/2019 - 19/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Ochota?

Jak się zmieni statut Dzielnicy Ochota? Co warto zmienić w statucie Dzielnicy, aby urząd działał sprawniej? Można zgłosić uwagi do zaproponowanej, nowej wersji tego dokumentu. Wprowadzone zmiany w statucie dzielnicy wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania...
21/02/2019 - 13/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Ursynów?

W związku z ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zmieniająca m.in. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o...
20/02/2019 - 14/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Białołęka?

Konieczne jest dostosowanie statutów dzielnic do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.   Konieczne jest dostosowanie statutów dzielnic do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.   Rada m.st. Warszawy Uchwałą...
21/02/2019 - 18/03/2019

Jak zmieni się statut dzielnicy Żoliborz?

Planujemy dostosować Statut Dzielnicy Żoliborz do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.   Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr VI/64/2019 z 25 stycznia 2019 roku wystąpiła do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie...