nagłówek strony
-A A +A

Konsultowanie z dziećmi i młodzieżą – dobre praktyki z 5 miast

Konsultacje społeczne są procesem, który kierujemy do wszystkich mieszkańców miasta. Warto przed rozpoczęciem każdych konsultacji rozpoznać grupy, które mogą wziąć w nich udział. Dlaczego? Ponieważ każda z grup ma swoją specyfikę i ważne jest, aby dopasować zarówno formy informowania, jak i konsultowania do potrzeb uczestników. Tak by konsultacje dla każdej grupy były możliwie najciekawsze i angażujące.
 
Dlatego przestawiamy opracowanie, które opisuje dobre praktyki konsultowania z młodzieżą i dziećmi. Są to grupy, które warto włączać w procesy współdecydowania o mieście. Przede wszystkim dlatego, że ich opinia liczy się tak samo jak pełnoletnich mieszkańców, o czym nadal zdarza nam się zapominać. Ale także dlatego, że warto od młodych lat edukować dzieci i młodzież o społeczeństwie obywatelskim w praktyce. 
 
Autor opracowania  Borys Martela przedstawia przykłady, w których często zaangażowane są jednocześnie dzieci i młodzież. Jednak, jak wskazuje: "Łączenie w konsultacjach dzieci i młodzieży nie powinno prowadzić do błędnego przekonania, że są to grupy tożsame. Wręcz przeciwnie. Wielokrotnie podkreślam w raporcie, że jest to bardzo zróżnicowana zbiorowość. Na jej postulaty wpływają różne czynniki, zależne nie tylko od wieku, ale też płci, miejsca zamieszkania czy statusu rodziców. To zróżnicowanie powinno być wzięte pod uwagę zarówno w trakcie planowania konsultacji, jak i analizy ich wyników."
 
Zachęcamy do lektury i testowania przedstawionych rozwiązań!
 


Konsultowanie z dziećmi i młodzieżą 

Analiza 5 miast: Boulder, Gdynia, Surrey, Sztokholm, Wiedeń
Warszawa 2020
 
Autor: Borys Martela
Na zlecenie: m.st. Warszawy