nagłówek strony
-A A +A

Co zmienić w projekcie mostu Krasińskiego?

Czas trwania: 
pon, 15/02/2016 (Cały dzień) - ndz, 20/03/2016 (Cały dzień)
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych do sierpnia 2016 roku prowadzi aktualizację projektu mostu Krasińskiego wraz z dojazdami. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie trzech warszawskich dzielnic: Żoliborza, Pragi-Północ i Targówka. Jej realizacja oznacza budowę nowej drogi z trasą tramwajową o długości ok. 3 km.

 

Inwestycja podzielona została na dwa etapy:
– od pl. Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową,
– od ul. Jagiellońskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty z wiaduktem nad terenami kolejowymi.

 

Rozpoczęcie budowy przewidziane jest w latach 2021-2023.

 


Konsultacje trwały do 20 marca 2016 r.


 

Przeczytaj RAPORT

Do raportu dołączone zostały trzy załączniki:

załącznik nr 1: zestawienie wariantów rozwiązań przedstawionych w trakcie konsultacji wraz ze stanowiskiem inwestora

załącznik nr 2: wzór formularza do zbierania uwag podczas konsultacji

załącznik nr 3: pisma oraz maile, które wpłynęły podczas konsultacji i odpowiedzi

 


 

 

W ramach konsultacji społecznych

mieszkańcy Warszawy mogą wyrazić swoją opinię (np. za pomocą ankiety on-line) na temat wybranych elementów inwestycji:

 

ulica Krasińskiego

 • szerokość jezdni
 • liczba pasów ruchu
 • szerokość pasów ruchu
 • wydzielenie pasa dla autobusów
 • sposób prowadzenia ruchu rowerowego
 • lokalizacja i szerokość chodników dla pieszych
 • lokalizacja i szerokość przejść dla pieszych
 • lokalizacja przystanków komunikacji publicznej
 • liczba i lokalizacja miejsc parkingowych
 • zieleń - analiza możliwości dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów

 

 

 

zobacz duży obrazek - ul. Krasińskiego

 

 

węzeł z Wisłostradą, rozwiązania na poziomie terenu

 • szerokość jezdni
 • liczba pasów ruchu
 • szerokość pasów ruchu
 • lokalizacja przejść dla pieszych
 • sposób prowadzenia ruchu rowerowego
 • zieleń - analiza możliwości dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów
 • lokalizacja przystanków komunikacji publicznej

 

estakady na węźle z Wisłostradą

 • szerokość jezdni
 • liczba pasów ruchu
 • szerokość pasów ruchu

 

zobacz duży obrazek - węzeł z Wisłostradą

 

osiedle Śliwice

 • analiza możliwości i sposobów poprawy obsługi komunikacyjnej Śliwic
 • ograniczenie ingerencji inwestycji w tereny zieleni

 

zobacz duży obrazek - skrzyżowanie z ul. Jagiellońską

zobacz duży obrazek - Śliwice od skrzyżowania z ul. Jagiellońską

 

 

 

zobacz duży obrazek - wiadukt do ul. Matki Teresy z Kalkuty

 

 

most Krasińskiego

 • przeznaczenie pasów ruchu (komunikacja indywidualna, komunikacja zbiorowa).

 

zobacz duży obrazek - most Krasińskiego

 

 

Aktualny projekt mostu Krasińskiego z dojazdami (rysunki techniczne):

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wyraź swoją opinię

 

1. W trakcie warsztatów /na warsztaty nie obowiązują zapisy/

 

 •  na Żoliborzu – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Alojzego Felińskiego 15
  • warsztat I: 4 marca (piątek) 2016 r., godz. 17.30-20.30     /   zdjęcia poniżej
  • warsztat II: 10 marca (czwartek) 2016 r., godz. 17.30-20.30

 

 • na Pradze-Północ – 9 marca (środa) 2016 r.
  g.17.30-20.30, Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59 w budynku A sala A/22 

 

 • na Targówku – 7 marca (poniedziałek) 2016 r.
  g. 17.30-20.30, Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Ludwika Kondratowicza 20 

 

 

2. Poprzez ankietę on-line

Uwaga! Jeśli link jest nieaktywny, proszę przekopiować go do przeglądarki, np. Mozilla Firefox, Internet Explorer (wersja minimum 9.0). Ewentualne techniczne problemy z wypełnieniem ankiety proszę zgłaszać mailowo na adres: badanie@um.warszawa.pl, wpisując w temacie wiadomości „Most Krasińskiego”.

 

W związku z tym, że konsultacje dotyczą skomplikowanego technicznie projektu, zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których obecni będą eksperci Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych oraz przedstawiciele biur m.st.Warszawy zaangażowanych w temat. Podczas warsztatów, w pierwszej kolejności omawiane będą kwestie dotyczące danej dzielnicy (np. na Żoliborzu: ul Krasińskiego, węzeł z Wisłostradą, organizacja ruchu na moście).

 

W przypadku szczegółowych pytań odnośnie aktualnego projektu informacji udziela ZMID:
tel. 22 569 14 97 lub 22 569 14 22.

 


 

Konsultacje społeczne trwają do 20 marca 2016 roku

 


 

Dotychczasowe działania prowadzone w temacie mostu Krasińskiego:

 

Okrągły stół dotyczący mostu Krasińskiego

 

Na przełomie grudnia 2015/stycznia 2016 Centrum Komunikacji Społecznej zorganizowało 3 spotkania okrągłego stołu dotyczące budowy mostu Krasińskiego, w których uczestniczyli przedstawiciele biur i jednostek m.st.Warszawy zaangażowanych w temat oraz przedstawiciele trzech dzielnic: Pragi-Północ,Targówka i Żoliborza.

 

Spotkania organizowane w ramach okrągłego stołu były formą dialogu różnych stron, w ramach których mogli oni wyrazić swoje opinie, wymienić poglądy i zadać pytania dotyczące tego tematu. Obrady okrągłego stołu nie były traktowane jako element procesu konsultacyjnego, ale jako próba takiego uzgodnienia stanowisk stron, aby rozpoczęcie konsultacji było możliwe.

Szczegóły dot. okrągłego stołu: uzgodnienia okrągłego stołu, transkrypcja z I posiedzenia, transkrypcja z II posiedzenia, transkrypcja z III posiedzenia.

 

Badanie opinii publicznej dotyczące mostu Krasińskiego

 

Decyzja o przeprowadzeniu badania opinii publicznej była wynikiem postulatów formułowanych przez stronę mieszkańców podczas okrągłe stołu. Uczestnicy I posiedzenia  zgłosili postulat, by w ramach konsultacji społecznych zadać mieszkańcom Warszawy pytanie czy są za, czy też przeciw budowie mostu. Miasto, kierując się zasadami prowadzenia konsultacji z mieszkańcami, zdecydowało, że takie pytanie nie może być przedmiotem konsultacji społecznych, gdyż konsultacje nie są ani referendum ani badaniem opinii publicznej i w ich ramach nie pytamy o rozstrzygnięcia „zero-jedynkowe”. W związku z tym zdecydowano o przeprowadzeniu badania poprzedzającego konsultacje społeczne, którego celem było uzyskanie odpowiedzi dotyczącej potrzeby budowania mostu.

 

Szczegóły dot. badania: wyniki badania opinii publicznej, opis metodologii badania, kwestionariusz badania.

 

Dyskusja dot. badania: opinia PTS (05.02.2016 r.), odpowiedź CKS do PTS, odpowiedź ARC Rynek i Opinia do PTS, odpowiedź PTS do CKS (11.03.2016 r.)

 


Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r 
                             w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy