nagłówek strony
-A A +A

Jakie granice i nazwy nowych osiedli i kolonii na Pradze-Północ?

Czas trwania: 
pon, 06/05/2019 (Cały dzień) - pon, 27/05/2019 (Cały dzień)

Chcemy, żeby w naszej dzielnicy aktywnie działały samorządy mieszkańców osiedli i kolonii. Dlatego porozmawiajmy o tym, gdzie takie samorządy można powołać.

 

Może myślisz o tym, żeby działać w samorządzie mieszkańców lub współpracować ze swoimi sąsiadami? Wiesz, jaki obszar mógłbyś reprezentować? Powiedz nam, jakie powinien mieć granice. A może masz pomysł na jego nazwę? Czekamy na propozycje, z jakich ulic powinny się składać nowe osiedla lub kolonie. Wszystkie sugestie zbierzemy i przekażemy Radzie Dzielnicy Praga-Północ, która zdecyduje o ich powołaniu.

 

Czym jest osiedle/ kolonia?

Osiedle/ kolonia jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym.

 

Jakie funkcje spełnia osiedle lub kolonia?

Osiedle/ kolonia to jednostka opiniodawcza dla władz Dzielnicy, innymi słowami przekazuje swoje opinie na różne tematy, którymi zajmuje się Dzielnica oraz służy mieszkańcom jako pośrednik pomiędzy nimi i władzami Dzielnicy. Występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności Dzielnicy i poprawy warunków ich życia. Działa także na rzecz integracji mieszkańców.

 

Czym charakteryzuje się rada osiedla i kolonii?

Rada osiedla/kolonii to organ uchwałodawczy i składa się z osób mieszkających na terenie tego samego osiedla lub kolonii (uprawnionych do głosowania na danym terenie), wytypowanych przez samych mieszkańców. Działają oni społecznie, angażując się w poprawę jakości funkcjonowania w najbliższym otoczeniu. Rady nie tworzą własnego budżetu i nie prowadzą gospodarki finansowej. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Zarząd Dzielnicy i Rada Dzielnicy.

 

Siła wpływu osiedla/ kolonii wynika z następujących źródeł:

 • statut osiedla/ kolonii przewiduje listę spraw istotnych dla mieszkańców, w których Dzielnica jest zobowiązana zasięgać opinii rady osiedla/ kolonii przed podjęciem decyzji;
 • opinia jest wyrażana w imieniu kilkutysięcznej grupy wyborców z terenu osiedla bądź kolonii;
 • rada osiedla/ kolonii ma prawo występowania do Rady Dzielnicy z inicjatywą podjęcia określonej uchwały (inicjatywą uchwałodawczą);
 • rada osiedla/ kolonii ma prawo kierować interpelacje do Zarządu Dzielnicy, które muszą być rozpatrzone na takich samych zasadach jak interpelacje radnych Dzielnicy.

 

Co się wydarzy po zakończeniu konsultacji?

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Dzielnicy, która na ich podstawie podejmie decyzję w zakresie utworzenia osiedli lub kolonii, a następnie rad osiedli/ kolonii podejmując stosowne uchwały. Określi granice, nazwę, zakres działalności, ordynację wyborczą.


Konsultacje społeczne już się zakończyły, trwały od 6 do 27 maja 2019

Przeczytaj raport >>> i załącznik o akcji informacyjnej >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Przyjdź na spotkanie w swojej okolicy:

 • 16 maja (czwartek), godz. 17.30, Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54
 • 21 maja (wtorek), godz. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 127, ul. Kowieńska 12/20
 • 22 maja (środa), godz. 17.15, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102, ul. Jagiellońska 47E
 • 23 maja (czwartek), godz. 17.30, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56
 • 24 maja (piątek), godz. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 354, ul. Otwocka 3

 

Porozmawiajmy w punkcie konsultacyjnym:

 • od 6 do 10 maja w godz. 8.00-16.00, pokój 432 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ
 • w poniedziałek 13 maja, w godz. 16.00-18.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ

 

Zgłoś swoje uwagi:

 • elektronicznie na ppn.konsultacje@um.warszawa.pl
 • lub wyślij pocztą na adres Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy

oraz Uchwała Nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.