Get Adobe Flash player
-A A +A

O Centrum Komunikacji Społecznej

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy powstało w styczniu 2008 – zadania Centrum są rozwinięciem działań Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego, który działał od 1998 roku.

 

Celem powstania CKS było m.in. umożliwienie realizacji projektów interdyscyplinarnych, poprawa przepływu informacji między miastem a mieszkańcami oraz poszerzenie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Ważnym zadaniem CKS jest koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia konsultacji społecznych w Warszawie i wzmacnianie partycypacji społecznej.

 

Konsultacjami społecznych i partycypacją społeczną zajmuje się Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji. Zespół współpracuje z Urzędami Dzielnic oraz biurami m.st. Warszawy planując i organizując konsultacje społeczne związane z działaniami dzielnic i biur. W dzielnicach i biurach powołani są koordynatorzy konsultacji społecznych, którzy wspomagają prowadzenie konsultacji w swoich jednostkach. Członkowie Zespołu Wydziału Konsultacji Społecznych prowadzą Warszawską Platformę Konsultacji Społecznych (www.konsultacje.um.warszawa.pl), na której znaleźć można wszystkie informacje na temat konsultacji społecznych organizowanych w Warszawie oraz wziąć udział w konsultacjach on-line.

 

Wydział Konsultacji Społecznych przygotowuje proces realizacji pierwszego budżetu partycypacyjnego w Warszawie na 2015 rok oraz nadzoruje działania w dzielnicach w tym obszarze. W Wydziale Konsultacji Społecznych wypracowane zostały (i szeroko skonsultowane z mieszkańcami) obowiązujące od niedawna zapisy regulujące zasady inicjatywy lokalnej czyli współpracy miasta z mieszkańcami w obszarze różnych lokalnych przedsięwzięć (www.inicjatywa.um.warszawa.pl). Obecnie w Zespole Konsultacji realizowane są również dwa projekty unijne: „Od diagnozy do strategii” dotyczący partycypacyjnego planowania rozwoju usług publicznych w dzielnicach Warszawy i gminach ościennych oraz „Lepsze konsultacje w samorządzie” – wzmacniający mechanizm partycypacji społecznej w obszarze planowania przestrzennego. Zespół nadzoruje też prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych.