nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Traugutta – część wschodnia?

Czas trwania: 
pt, 21/02/2020 (Cały dzień) - pon, 08/06/2020 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy projekt planu miejscowego dla rejonu Parku Traugutta – część wschodnia. Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

 


Konsultacje społeczne trwały od 21 lutego do 8 czerwca 2020 roku

20 marca zakończyliśmy wyłożenie projektu planu


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt planu

  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.- pt. w godz. 8:00 – 16:00 (do 20 marca 2020)

 

Porozmawiajmy

  • na spotkaniu 26 lutego (środa) o godz. 17:30 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze
  • na dyżurze z projektantem planu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w czwartki: 27 lutego oraz 5,12,19 marca w godz. 8:30 – 10:30

 

Możesz też złożyć uwagi do planu:

  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

 

Ogłoszenie o tym planie znajdziesz też na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i w Biuletynie Informacji Publicznej

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy