Get Adobe Flash player
-A A +A

Plany zagospodarowania przestrzennego

W tej zakładce znajdziecie informacje na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualnie przygotowanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Plany zagospodarowania konsultowane są zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Plany wyłożone przed styczniem 2012 roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

W serwisie mapowym Warszawy dostępna jest mapa prezentująca opracowane i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przewodnik "Plan miejscowy. O co tu chodzi? Czyli najkrótszy przewodnik o planowaniu miejscowym, jak wpływa na Twoje miasto, Twoją własność, Twoje sąsiedztwo" w przystępnej formie opowiada o tym, co zawiera plan miejscowy, jak zrozumieć jego zapisy, jaki wpływ na kształt planu mają mieszkańcy Warszawy.


08/12/2016 - 11:58

Rejon ul. Nehru (Mokotów) - wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości rejonu ul Nehru.
08/12/2016 - 11:56

Nieruchomość przy ul. Międzyborskiej 64/70 (Praga-Południe) - wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul Międzyborskiej 64/70 .
08/12/2016 - 11:50

Muranów część wschodnia (Śródmieście) - przedłużenie terminu składania wniosków

Biuro Architektury poinformowało o przedłużeniu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa - część wschodnia.   Zainteresowani mogą składać...
08/12/2016 - 11:32

Obszar Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta (Białołęka) - wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  Kanału Żerańskiego na odcinku od ul....
08/12/2016 - 11:20

Obszar "Chrzanów 2" (Bemowo) - podsumowanie i uzasadnienie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zamieściło podsumowanie i uzasadnienie do uchwalonego 20 października 2016 roku Uchwałą Nr XXXVI/894/2016 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany...
08/12/2016 - 11:16

Nieruchomość przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - podsumowanie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zamieściło podsumowanie i uzasadnienie do uchwalonego 20 października 2016 roku Uchwałą Nr XXXVI/892/2016 Rady m.st. Warszawymiejscowego planu...
08/12/2016 - 10:07

Nieruchomość przy ul. Langiewicza 1/3 (Ochota) - sprostowanie wykazu uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało sprostowany wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej przy ul....
07/12/2016 - 16:56

Rejon Placu Unii Lubelskiej - część południowa - ponowne wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu Placu Unii Lubelskiej - część...
07/12/2016 - 16:06

Paluch (Włochy) - przystąpienie do sporządzania

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr  XC/2313/2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu...
31/10/2016 - 17:46

Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej (cz.II w części przeznaczenia 12.2 MN-W) - wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej (cz.II...