nagłówek strony
-A A +A

Plany zagospodarowania przestrzennego

W tej zakładce znajdziesz archiwalne informacje na temat konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przygotowanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy od stycznia 2012 do lutego 2018 roku.

 

Plany konsultowane przed styczniem 2012 roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Od lutego 2018 r. publikujemy informacje o konsultacjach planów miejscowych w zakładce konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje

 

Plany zagospodarowania konsultowane są zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W serwisie mapowym Warszawy dostępna jest mapa prezentująca opracowane i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przewodnik "Plan miejscowy. O co tu chodzi? Czyli najkrótszy przewodnik o planowaniu miejscowym, jak wpływa na Twoje miasto, Twoją własność, Twoje sąsiedztwo" w przystępnej formie opowiada o tym, co zawiera plan miejscowy, jak zrozumieć jego zapisy, jaki wpływ na kształt planu mają mieszkańcy Warszawy.

 

08/12/2016 - 12:16

Nieruchomość przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - podsumowanie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zamieściło podsumowanie i uzasadnienie do uchwalonego 20 października 2016 roku Uchwałą Nr XXXVI/892/2016 Rady m.st. Warszawymiejscowego planu...
08/12/2016 - 11:07

Nieruchomość przy ul. Langiewicza 1/3 (Ochota) - sprostowanie wykazu uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało sprostowany wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej przy ul....
07/12/2016 - 17:56

Rejon Placu Unii Lubelskiej - część południowa - ponowne wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu Placu Unii Lubelskiej - część...
07/12/2016 - 17:06

Paluch (Włochy) - przystąpienie do sporządzania

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr  XC/2313/2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu...
31/10/2016 - 18:46

Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej (cz.II w części przeznaczenia 12.2 MN-W) - wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej (cz.II...
31/10/2016 - 18:39

Nieruchomość przy ul. Langiewicza 1/3 (Ochota) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej przy ul. Langiewicza...
31/10/2016 - 18:33

Fort Wawrzyszew (Bielany) miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego - przystąpienie do sporządzenia

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr Uchwały Nr XXXIII/827/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu...
31/10/2016 - 18:26

Nieruchomość przy ul. Kruczkowskiego 12b (Śródmieście) - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego...
31/10/2016 - 18:20

Ulica Św. Wincentego (Targówek) miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego - wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Św. Wincentego (Targówek)
17/10/2016 - 18:00

Karolin Zachodni (Bemowo) - wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni (Bemowo) wraz z prognozą ...