Get Adobe Flash player
-A A +A

Plany zagospodarowania przestrzennego

W tej zakładce znajdziecie informacje na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualnie przygotowanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Plany zagospodarowania konsultowane są zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Plany wyłożone przed styczniem 2012 roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

W serwisie mapowym Warszawy dostępna jest mapa prezentująca opracowane i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przewodnik "Plan miejscowy. O co tu chodzi? Czyli najkrótszy przewodnik o planowaniu miejscowym, jak wpływa na Twoje miasto, Twoją własność, Twoje sąsiedztwo" w przystępnej formie opowiada o tym, co zawiera plan miejscowy, jak zrozumieć jego zapisy, jaki wpływ na kształt planu mają mieszkańcy Warszawy.


17/10/2016 - 16:20

Żerań Wschodni w rejonie ulicy Annopol (Białołęka) - składanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXXII/2077/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu...
17/10/2016 - 15:55

Jelonki (Bemowo) - ponowna korekta wykazu uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zamieściło ponownie skorygowany wykaz uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki.
03/10/2016 - 11:23

Rejon ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj (Wilanów) – wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj (Wilan...
03/10/2016 - 11:06

Obszar Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) – wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy...
03/10/2016 - 10:49

Ursynów Zachodni – część zachodnia A (Ursynów) – przystąpienie do sporządzania zmiany planu

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr XXVI/656/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu...
01/09/2016 - 10:54

Teren Starego Rembertowa (Rembertów) – ponowne wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa wraz z prognozą...
26/08/2016 - 10:44

Rejon Ronda Wiatraczna część II (Praga Południe) – wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II wraz z ...
11/08/2016 - 14:11

Rejon skweru im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha" (Targówek) – korekta wykazu uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało skorygowany wykaz uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ...
11/08/2016 - 14:06

Obszar Jelonki część I – rejon ulicy Górczewskiej (Bemowo) – podsumowanie i uzasadnienie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część I – rejon ulicy...
11/08/2016 - 13:53

Rejon ul. Władysława Łokietka (Targówek) – wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Władysława Łokietka wraz z ...