Get Adobe Flash player
-A A +A

Plany zagospodarowania przestrzennego

W tej zakładce znajdziecie informacje na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualnie przygotowanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Plany zagospodarowania konsultowane są zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Plany wyłożone przed styczniem 2012 roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

W serwisie mapowym Warszawy dostępna jest mapa prezentująca opracowane i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przewodnik "Plan miejscowy. O co tu chodzi? Czyli najkrótszy przewodnik o planowaniu miejscowym, jak wpływa na Twoje miasto, Twoją własność, Twoje sąsiedztwo" w przystępnej formie opowiada o tym, co zawiera plan miejscowy, jak zrozumieć jego zapisy, jaki wpływ na kształt planu mają mieszkańcy Warszawy.


09/08/2016 - 12:13

Obszar w rejonie ulicy Jerzego Zaruby (Ursynów) – wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego...
09/08/2016 - 11:46

Obszar Jelonki (Bemowo) – korekta wykazu uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało skorygowany wykaz uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki...
09/08/2016 - 11:40

Rejon Ratusza Dzielnicy Targówek (Targówek) – wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek wraz z...
09/08/2016 - 11:03

Rejon Czyste – rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU (Wola) – wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy...
09/08/2016 - 10:53

Rejon Borkowa (Wawer) – wykaz uwag po powtórnym wyłożeniu

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa po ponownym wyłożeniu...
09/08/2016 - 10:47

Rejon skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha" (Targówek) – ponowne wyłożenie

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha...
09/08/2016 - 08:45

Rejon skweru im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha" (Targówek) – wykaz uwag

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało wykaz uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Twardej.    
09/08/2016 - 08:41

Rejon nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1 (Śródmieście) – podsumowanie i uzasadnienie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego opublikowało podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul....
09/08/2016 - 08:12

Rejon Ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB (Praga-Południe) – odstąpienie od oceny oddziaływania na środowisko

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
09/08/2016 - 07:49

Rejon Ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem D3.10U-HB (Praga-Południe) – przystąpienie do sporządzania

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr XIX/455/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu...